• Nepáči sa ti sneh? Vypneš ho tuto:

Dôležité Úprava pravidiel hry

Vážení hráči The West,

s vývojom našej hry sa musíme neustále starať o to, aby príslušné pravidlá hry zostali vhodné pre celé herné prostredie. V posledných týždňoch boli súčasné pravidlá hry podrobené podrobnej analýze, na základe ktorej sme v nich vykonali niekoľko menších zmien. Dúfame, že vďaka tomu budú pravidlá hry jasnejšie a jednoduchšie na pochopenie.

Prepracované pravidlá hry sú zverejnené na domovskej stránke cez nasledujúci odkaz:

Pravidlá hry

Na účty vytvorené po zverejnení tohto oznámenia sa od začiatku vzťahuje prepracovaná verzia pravidiel.

Účty vytvorené pred zverejnením tohto oznámenia sa budú počas nasledujúcich 8 týždňov (do 30. októbra 2020) naďalej riadiť starými pravidlami hry (staré pravidlá hry sú k dispozícii na prezeranie na konci tohto oznámenia).


Popis zmien

Žiadna zo zavedených zmien významne nemení „ducha“ platných predpisov. Napriek tomu vám odporúčame prečítať si podrobný popis nových pravidiel hry nižšie:

V druhom bode bola pre uľahčenie interpretácie predefinovaná jedna veta.

§2) Používanie účtu
Každý hráč môže hrať v jednom hernom svete iba na jednom účte.

Hráči musia udržiavať svoje vlastné prihlasovacie údaje, heslá a prístupové údaje v tajnosti. Zverejnenie vášho hesla iným hráčom je prísne zakázané.

Ako hráč môžete hrať iba za svoj vlastný účet. Prístup do účtu iného hráča je prísne zakázaný.

Uistite sa, že si zvolíte bezpečné heslo a nezabudnite, že je to vaša zodpovednosť, aby ste ho udržali utajené. Prosím, okamžite nás informujte, ak tretia strana získa neoprávnený prístup k vášmu účtu.

Ak vám niekto poskytne svoje vlastné heslo, prosím, nahláste to.

Hra je lokalizovaná do viacerých jazykových verzií, hráči v tejto verzii by však mali vždy používať slovenčinu. Čeština je taktiež povolená. Toto sa vzťahuje, ale nie je obmedzené, na správy, herné profily a podobne. Frázy a citáty v cudzom jazyku môžu byť použité v kontextovo vhodných situáciách.

Reklama akéhokoľvek typu nie je dovolená, toto zahŕňa aj používanie akýchkoľvek prostriedkov na hromadné rozposielanie správ.


Príklady:
 • je dovolené dvom rôznym hráčom využívať rovnaké prostriedky pripojenia, za predpokladu, že každý hráč ovláda akcie iba na svojom priradenom účte.
 • každý hráč zdieľajúci prostriedky pripojenia sa musí riadiť pravidlom §3.
 • je zakázané hrať za iného hráča, keby bol ten dočasne nedostupný.
 • je zakázané sa pokúšať prihlásiť alebo si vynucovať prístup na účet iného hráča.
 • je zakázané sa prihlásiť na účty iných hráčov z akéhokoľvek dôvodu.
 • je zakázané vymáhať alebo vydierať od iného hráča jeho prihlasovacie údaje.
V štvrtom bode sme pre uľahčenie výkladu upravili dve vety.
§4) Kódex správania
Od hráčov sa očakáva, že sa pri hraní hry budú k ostatným hráčom správať slušne a s rešpektom.

Všetky typy správania a/alebo obsah, ako je napr. používanie jazyka v urážlivom kontexte, nadávky, pornografia, politický extrémizmus, xenofóbia, protizákonné správanie, propagácia drog, atď., sú zakázané.

Hráč musí mať najmenej 16 rokov, aby si mohol vytvoriť a používať účet.

Príklady:
Je dovolené:

 • nazvať hráča noobom (nováčikom) alebo lamou
 • odkazovať na youtube videá (ktoré sú v zhode so zásadami slušného správania)
 • odkazovať na iné hry alebo platformy, ktoré prevádzkuje InnoGames
Je zakázané:
 • napádať alebo sa vyhrážať hráčom fyzicky či duševne (šikanovanie)
 • pomenovať svoje mesto/alianciu/krajinu vulgárnym alebo nevhodným názvom
 • oslavovať alebo vyzdvihovať teroristické činy alebo osoby
 • urážať hráčov v hernom systéme komunikácie
 • odosielať reťazové správy alebo spam
 • vkladať reklamu, reklamné odkazy alebo tzv. referrer-odkazy
 • vydávať sa za člena The West Tímu alebo sa vyhrážať známosťami v ňom
 • vyhrážať sa hráčom nahlasovaním a zablokovaním účtu
 • diskriminovať hráčov na základe ich pôvodu, rasy, náboženstva, viery, pohlavia, veku alebo inej relevantnej kategórie
 • vydierať hráčov za účelom získania herného prospechu alebo prémiovej meny.
 • maskovať nadávky symbolami alebo obraznou rečou
 • zdielať akúkoľvek komunikáciu s hernou podporou v hre alebo verejne
Pre zjednodušenie bolo pravidlo v siedmom bode upravené na jednu vetu.

§7) Boty, Skripty, Makrá, Proxy
Používanie botov a skriptov je prísne zakázané.

Príklady:
Zakázané je okrem iného:
 • používanie botov alebo skriptov, ktoré automaticky zhromažďujú vaše zdroje;
 • používanie click-botov alebo skriptov, ktoré minimalizujú vaše manuálne kliknutia;
 • používanie programov, ktoré napodobňujú prémiové funkcie alebo poskytujú neférovú výhodu
Tuto môžete nájsť staršiu verziu pravidiel hry:

Staršia verzia pravidiel hry:

§1) Úvod
The West ("hra") je online prehliadačová hra, vyvinutá a distribuovaná spoločnosťou InnoGames GmbH ("InnoGames"). Hru je možné používať vami ako používateľom ("hráč"), na počítačoch, mobilných zariadeniach, konzolách, prístupových bodoch k internetu, virtuálnych alebo skutočných sietiach ("prostriedky pripojenia"). Hra sa dá hrať pod určitými hernými pravidlami ("pravidlá"), aby bol zaistený férový herný zážitok pre všetkých hráčov. Ako hráč The West si môžete zaregistrovať účet, umožňujúci vám prístup do viacerých herných serverov ("herné svety"). Pravidlá sú určené InnoGames a aplikované tímom hernej podpory InnoGames ("tím"). Registráciou účtu v hre sa zaväzujete k dodržiavaniu pravidiel. Tím zabezpečí, že porušenie pravidiel bude mať za následok varovania a tresty ("blokovanie"). Na hráča, ktorý si kúpil prémiovú menu, sa vzťahujú rovnaké pravidlá a tresty, ako na ktoréhokoľvek iného hráča.

§2) Používanie účtu
Každý hráč môže mať len jeden účet v každom hernom svete. Nie je dovolené prezradiť svoje heslo iným hráčom, alebo používať rovnaké známe heslo.

Hráčovi nie je dovolené hrať na účte iného hráča alebo sa mu o účet postarať. Účet môže byť hraný iba jedným hráčom.

Hra je lokalizovaná do viacerých jazykových verzií, hráči v tejto verzii by však mali vždy používať slovenčinu. Čeština je taktiež povolená. Toto sa vzťahuje, ale nie je obmedzené, na správy, herné profily a podobne. Frázy a citáty v cudzom jazyku môžu byť použité v kontextovo vhodných situáciách.

Reklama akéhokoľvek typu nie je dovolená, toto zahŕňa aj používanie akýchkoľvek prostriedkov na hromadné rozposielanie správ.

Príklady:
 • je dovolené dvom rôznym hráčom využívať rovnaké prostriedky pripojenia, za predpokladu, že každý hráč ovláda akcie iba na svojom priradenom účte.
 • každý hráč zdieľajúci prostriedky pripojenia sa musí riadiť pravidlom §3.
 • je zakázané hrať za iného hráča, keby bol ten dočasne nedostupný.
 • je zakázané sa pokúšať prihlásiť alebo si vynucovať prístup na účet iného hráča.
 • je zakázané sa prihlásiť na účty iných hráčov z akéhokoľvek dôvodu.
 • je zakázané vymáhať alebo vydierať od iného hráča jeho prihlasovacie údaje.
§3) Zdieľanie prostriedkov pripojenia
Hráči, ktorí vedome zdieľajú internetové pripojenie a/alebo zariadenie a používajú účty na rovnakom svete, sa nesmú v hre vzájomne ovplyvňovať (napr. sa môže jednať aj o duelovanie, ale môže sa to vzťahovať aj k iným činnostiam).

Nie je dovolené, aby hráči, ktorí zdieľajú prostriedky pripojenia, boli v interakcii s rovnakou treťou stranou (napr. pri duelovaní), pred uplynutím najmenej 12 hodín, ktoré boli medzi akciami.

Je dovolené:
 • pridať sa do rovnakého mesta a/alebo aliancie
 • zúčastniť sa rovnakého boja o pevnosť alebo dobrodružstva
 • medzi sebou obchodovať
 • používať medzi sebou bankový prevod na presúvanie herných peňazí
Je zakázané:
 • navzájom sa duelovať
 • umiestňovať na seba odmeny za ulovenie
§4) Kódex správania
Od hráčov sa očakáva, že sa pri hraní hry budú k ostatným hráčom správať slušne a s rešpektom.

Hra je určená všetkým ľudom, ktorí majú 16 rokov a viac, a preto sú všetky typy správania a/alebo obsah, ako je napr. používanie jazyka v urážlivom kontexte, nadávky, pornografia, politický extrémizmus, xenofóbia, protizákonné správanie, propagácia drog, atď., zakázané.

Príklady:
Je dovolené:

 • nazvať hráča noobom (nováčikom) alebo lamou
 • odkazovať na youtube videá (ktoré sú v zhode so zásadami slušného správania)
 • odkazovať na iné hry alebo platformy, ktoré prevádzkuje InnoGames
Je zakázané:
 • napádať alebo sa vyhrážať hráčom fyzicky či duševne (šikanovanie)
 • pomenovať svoje mesto/alianciu/krajinu vulgárnym alebo nevhodným názvom
 • oslavovať alebo vyzdvihovať teroristické činy alebo osoby
 • urážať hráčov v hernom systéme komunikácie
 • odosielať reťazové správy alebo spam
 • vkladať reklamu, reklamné odkazy alebo tzv. referrer-odkazy
 • vydávať sa za člena The West Tímu alebo sa vyhrážať známosťami v ňom
 • vyhrážať sa hráčom nahlasovaním a zablokovaním účtu
 • diskriminovať hráčov na základe ich pôvodu, rasy, náboženstva, viery, pohlavia, veku alebo inej relevantnej kategórie
 • vydierať hráčov za účelom získania herného prospechu alebo prémiovej meny.
 • maskovať nadávky symbolami alebo obraznou rečou
 • zdielať akúkoľvek komunikáciu s hernou podporou v hre alebo verejne
§5) Pushing
Pushing znamená akékoľvek zneužitie hry za účelom poskytnutia skúseností, peňazí, či iných herných častí, inému účtu. Hráč sa nesmie zúčastniť vopred dohodnutého duelu, odmeny za ulovenie, boja o pevnosť alebo dobrodružstva, a poskytnúť alebo získať od protivníka nadmerné počty bodov skúseností, peňazí, predmetov, veteránskych bodov, či iných herných častí.

Hráč, ktorý vlastní viac účtov v rozličných svetoch, sa môže naraz zúčastniť dobrodružstva iba z jedného účtu. Hráč sa nemôže zúčastniť dobrodružstva s cieľom prehry alebo remízy a poskytnúť tak súperovmu tímu a/alebo svojmu vlastnému tímu, nezaslúžené odmeny.

Je zakázané vytváranie účtov na poskytnutie alebo získanie nezaslúžených odmien cez systém pozývania hráčov, z herných udalostí, či z iných súčastí hry.

§6) Chyby
Hra nie je konečným produktom. Neustále sa vyvíja a zdokonaľuje a preto sa v nej očakáva výskyt chýb. Zneužívanie chýb a získavanie výhod, pre vás a/alebo pre iného hráča, je zakázané. Ak zaznamenáte chybu, mali by ste ju nahlásiť tímu.

Príklady:
 • Ak ste získali výhodu vďaka nejakej chybe (napr. máte v inventári viac kusov unikátneho predmetu), musíte to nahlásiť.
 • Chyby v preklade nie ste povinný nahlásiť. Prosíme vás však, aby ste tak urobili a pomohli tak vylepšiť túto hru.
§7) Boty, Skripty, Makrá, Proxy
Hra je určená na hranie len v "bežných" internetových prehliadačoch bez použitia automatizovaných procesov. Hráči môžu využívať skripty, ktoré boli publikované v určenej časti fóra a ktoré tím povolil. Dokým nebude skript verejne schválený tímom, je považovaný za nelegálny a nesmie sa používať.

Používanie proxy a iných spôsobov utajenia spojenia medzi hráčom a servermi je zakázané, avšak hráči môžu v osobitných prípadoch požiadať o výnimku.

Príklady:
 • Je zakázané používať program, ktorý automaticky zadáva prácu pre hráča.
 • Používanie a/alebo distribúcia akejkoľvek inštalácie od tretej strany, ktorá simuluje prémiovú službu, je zakázaná.
§8) Nákup, predaj účtu alebo herných aktivít
Nie je dovolené kupovať, predávať, vymieňať, alebo darovať účty, či ich časti, mimo herných funkcií.

Príklady:
Je dovolené:

 • Vymienať predmety za herné doláre cez herný trh.
 • Vyhlásiť odmenu na ulovenie na iného hráča cez plagáty hľadaných (zatykač).
Je zakázané:
 • Vyjednávať s ostatnými hráčmi o častiach účtov za prémiovú menu, ako sú napríklad (ale nielen), predmety, dlhopisy, atď.
 • Ponúkať alebo získavať služby (duely a podobne) alebo benefity od ostatných hráčov výmenou za prémiovú menu.
§9) Fair play
The West je hra a tím sú rozhodcovia. Za všetky spory týkajúce sa porušenia pravidiel a nejasných prípadov je zodpovedný tím a všetky rozhodnutia sú konečné. Akékoľvek zneužitie alebo urážanie tímu alebo systému podpory, môže mať za následok zablokovanie účtu z hry a/alebo zo systému podpory.

§10) Rôzne
Ak to považuje za potrebné, InnoGames môže kedykoľvek zmeniť časti, alebo súčet (vrátane odstránenia alebo úpravy), účtov, svetov, konfigurácií a ďalších aspektov hry, vrátane týchto pravidiel. Zmena bude oznámená vhodným spôsobom. Hráč nemá nárok na náhradu, alebo vrátenie prémiovej meny a/alebo použitých prémiových služieb, ak bol zablokovaný, opustil hru, alebo v prípade zmazaného účtu.


Ak nesúhlasíte so zmenami, ktoré sme vykonali, kontaktujte podporu / InnoGames a odstúpte od zmluvy / licenčnej zmluvy, čo môže mať za následok vymazanie / zablokovanie vášho účtu.

Ak budete hrať aj po 8 týždňoch od tohto oznámenia, prijímate nové pravidlá hry.

Odpovieme na všetky otázky a obavy týkajúce sa prepracovaných pravidiel hry v špeciálne vytvorenej téme na tento účel > Úprava pravidiel hry - diskusia

S pozdravom,
Váš The West Tím