Diskusia k užívateľským scriptom

Laki235

Hosť
to iba pri predpoklade že máš 100% motiváciu v čase dokončenia duelu, čiže nikdy. A komu sa to chce furt preklikávať do salónu? :)
 

Laki235

Hosť
No v skratke rekrutuje cez chat, dá sa potom dať hodnosť priamo ako človek napíše, netreba hľadať vo verbovaní :)
[SPOIL]
[/SPOIL]
 
To je v poriadku potom, môže sa používať, podmienka je tá, aby to nerobil skript automaticky, vždy musí byť človek ten, čo klikne, nesmie to byť skript.
 

Petee

Hosť
Ja osobne používam Bluepov bookmarklet (script do záložky), tam i tento raz stačilo iba zmeniť identifikátor hernej udalosti:
Kód:
javascript:(function(){var e="DayOfDead";if(typeof Game.sesData[e]!=="undefined"){var t=[],n=Chat.Friendslist.getFriends(),r=Game.sesData[e].friendsbar,i=WestUi.FriendsBar.friendsBarUi.friendsBar.eventActivations,s,o,u,a,f,l;for(o=0;o<n.length;o++){s=typeof i[n[o].playerId]!=="undefined"&&i[n[o].playerId][e]!=="undefined"?i[n[o].playerId][e]:0;t.push({n:n[o].pname,i:n[o].playerId,t:s})}t.sort(Sort.create("asc",function(e){return e.t}));s=$('<table align="center" border="1" cellpadding="2px" border="1">');for(o=0;o<t.length;o++){u=t[o].t+parseInt(r.cooldown,10)-(new ServerDate).getTime()/1e3;if(u>0){a=$("<td>("+u.formatDurationBuffWay()+")</td>")}else{a=$('<td><a href="#">'+r.label+"</a></td>").click({id:t[o].i,ev:e},function(e){$(this).parent().remove();var t=e.handleObj.data;Ajax.remoteCall("friendsbar","event",{player_id:t.id,event:t.ev},function(e){if(e.error)return MessageError(e.msg).show();MessageSuccess(e.msg).show();i[t.id]=i[t.id]||{};i[t.id][t.ev]=e.activationTime})})}s.append($("<tr>)").append($("<td>"+t[o].n+"</td>"),a))}f=wman.open(e+"list",null).setMiniTitle(e).setTitle(e);l=new west.gui.Scrollpane;l.appendContent(s);f.appendToContentPane(l.getMainDiv())}})()
 
No nejako som sa do toho nedostal, prácu so scriptami neovládam, dalo by sa Ti to Petee trochu upresniť čo treba spustiť a kam vložiť ten JS čo si tu uviedol.
Ďakujem.