Súťaž Majstrovstvá v bojoch o pevnosti 2020 - pravidlá IFBC3

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

Linteo

EX CM

Milí hráči,

nižšie si môžete prečítať pravidlá pre Medzinárodné majstrovstvá v bojoch o pevnosti 2020 - IFBC 2020.

1) VŠEOBECNÉ
1.a) Štruktúra majstrovstiev
Majstrovstvá sú rozdelené do troch fáz: Príprava, Kvalifikácia a Turnaj.​
Príprava je počiatočná fáza, v ktorej si hráči vytvoria svoje postavy, v kvalifikácii sa hráči kvalifikujú so svojimi tímami do turnaja. Turnajová fáza je fáza, v ktorej sa bude odohrávať samotný turnaj.
1.b) Odhadovaný rozvrh
Nasledujúci rozvrh je odhad maximálnej doby trvania každej z fáz. Majstrovstvá by nemali trvať dlhšie ako 11 týždňov, ale v prípade, že bude počet účastníkov menší, ako sme pôvodne očakávali, môže sa každá fáza dokončiť aj skôr.​
 1. Príprava (Týždeň 1-2)
 2. Kvalifikácia (Týždeň 3-5)
 3. Turnaj (Týždeň 6-10)
 4. Finále (Týždeň 11)
1.c) Rozvrh bojov
Počas celých majstrovstiev bude k dispozícii rozpis s týmito informáciami: dátum a čas boja, ktoré týmy sa bojov zúčastnia a ich súperi. Boje o pevnosti budú vyhlásené 24 až 48 hodín pre začiatkom. Tím, ktorý bude v úlohe obrancu, bude vlastníkom pevnosti.​
Preplánovanie bojov je možné vtedy, ak sa na tom dohodnú oba tímy a boje sa dajú posunúť o 12 hodín pred alebo po stanovenom rozvrhu. Táto zmena by však mala byť uskutočnená minimálne 24 hodín pred začiatkom boja.​
Príklad: Naplánujeme váš boj na 12.10.2020 o 20:00, ale tento čas vášmu tímu nevyhovuje a chceli by ste boj v inom čase. V takom prípade sa obráťte na support najneskôr do 11.10.2020 do 20:00 a požiadajte ich o presunutie boja na 13.10.2020 o 08:00.
1.d) Veľkosť pevností
Upravili sme veľkosť pevnosti, narozdiel od predchádzajúcich turnajov, budete na týchto majstrovstvách bojovať o malé pevnosti.
1.e) Organizácia bojov - Systém kôl
Ďalšia významná zmena v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi bude v organizácii bojov. V tomto roku, vždy, keď budete bojovať proti vašim protivníkom, budú v rovnakom čase prebiehať dva boje. Tieto dva boje sú pomenované ako "Kolo".
V jednom boji bude váš tím v roli útočníkov a v druhom boji budú bojovať ako obrancovia. Časť tímu teda bude hrať za útočníkov a druhá časť za obrancov.​
Príklad: Každé kolo sa skladá z dvoch bojov. Boj č. 1 (B1) a boj č. 2 (B2). V B1 bude tím Y hrať za útočníkov a v B2 bude hrať za obrancov. Tím Y bude zase hrať v B1 za obrancov a v B2 za útočníkov. Hráči z tímu Y, ktorí boli určení ako útočníci sa budú účastniť iba B1 a tí, čo boli určení ako obrancovia, sa budú účastniť iba B2. To isté sa vzťahuje na tím Z. Takže, budete hrať za útočníkov alebo obrancov?
RolaBoj 1Boj 2
ÚtočníkTím YTím Z
ObrancaTím ZTím Y

1.f) Veľkosť tímu
Aby ste sa mohli registrovať na majstrovstvá, každý tím musí byť zložený z 95 až 105 hráčov. Každé kolo si však vyžaduje, aby bolo v dobe boja dostupných online iba 92 hráčov. Každý tím bude rozdelený na dva menšie tímy: Útočníci a Obrancovia. Tím bude mať 50 útočníkov a 42 obrancov.​
Každý tím musí nahlásiť 2 až 5 veliteľov (generálov). Všetka organizácia (dohadovanie času, zakladanie mesta, všeobecná komunikácia s organizátormi) bude prebiehať výlučne s nimi, odporúčame preto znalosť angličtiny.​
Samozrejme sa váš tím môže pred každým zápasom rozhodnúť, kto bude obranca a útočník. Nemusia to byť vždy rovnakí hráči.
1.g) Zúčastnené jazykové verzie a počet tímov
Majstrovstvá IFBC 2020 sú otvorené pre všetky jazykové mutácie hry. Povolené sú aj zmiešané tímy (hráči z rozličných krajín). Nie je žiadny limit tímov pre jednotlivé jazykové mutácie.​
1.h) Nastavenia
Každý hráč začína na úrovni 1 a obdrží špeciálne pripravenú truhlicu s predmetmi, súpravami, posilneniami a všetkým, čo bude ako účastník bojov potrebovať:​
 • 3x Nápoj nového začiatku
 • 5x VIP bonus na 3 dni
 • 5x Zeleninová taštička
 • 5x Tekutý život (75% bodov zdravia)
 • 5x Mätový čaj
 • 3x Pekelný stroj
 • 1x Zlatá obálka (250 dlhopisov)
 • 1x Súprava mŕtveho jastrabieho tanečníka (komplet)
 • 1x Joaquin Murrietova súprava (komplet)
 • 1x Livingstonova súprava (oblečenie a zviera) + Emiliano Zapatove zbrane
 • 1x Súprava horského farmára (oblečenie)
 • 1x Pašerákova súprava (oblečenie)
 • 27x Presná jednoranová puška
 • 600 x Nápoj hlbokej múdrosti
1.i) Mena
Počas trvanie majstrovstiev budú všetky možnosti na herné prevody dolárov vypnuté.​
Počas majstrovstiev, budú môcť hráči vidieť aj menu udalosti, avšak nemali by ju žiadnym spôsobom používať;​
Zakúpené zlaté nuggety počas IFBC 2020, ktoré neboli počas majstrovstiev využité, je možné previesť na hlavný účet hráča.​
Získané zlaté nuggety počas IFBC 2020, ktoré neboli počas majstrovstiev využité, nie je možné previesť na hlavný účet hráča.​
Zakúpené predmety počas IFBC 2020, ako môžu byť napríklad súpravy alebo zbrane, musia byť použité výhradne v majstrovstvách a nie je možné ich previesť na hlavný účet hráča.​
1.j) Obmedzenia a zákazy na majstrovstvách
Interakcie
Obchodovanie medzi tímami počas trvania majstrovstiev nie je povolené;
Obchodovanie v rámci tímu je povolené, ale počas majstrovstiev budú uložené obmedzenia cien (maximálna predajná cena je 2 x nákupná cena);​
Dohodnuté duely nie sú povolené počas trvania majstrovstiev;​
Nie sú povolené žiadne interakcie akéhokoľvek typu medzi divákmi a hráčmi, ktorí sa účastnia majstrovstiev, ako je obchodovanie s predmetmi, duelovanie alebo zapojenie sa do dobrodružstiev s hráčmi;​
Vulgárne vyjadrovanie
Používanie vulgarizmov, urážlivých výrazov, alebo neúctivých výrazov, je celkom zakázané. Porušovanie týchto pravidiel bude potrestané odobraním bodov podľa uváženia organizátora majstrovstiev.​
1.k) Trvalé blokovanie
Porušenie ustanovení o ochrane údajov, všeobecných obchodných podmienok od InnoGames, alebo akýchkoľvek pravidiel majstrovstiev, bude potrestané trvalým blokovaním. V tomto prípade nebude možné hráča v tíme nahradiť, avšak tím bude môcť pokračovať v majstrovstvách.​

2) TRI FÁZY
2.a) Fáza prípravy sa začína 6. apríla 2020​
V tejto počiatočnej dvojtýždňovej fáze si bude môcť každý hráč vybudovať svoju postavu podľa svojich osobných preferencií a obdrží nasledujúce špeciálne bonusy:​
 • +5900% bodov skúseností počas prác
 • +400% rýchlosť
Veľmi ľahko však môžete dosiahnuť úroveň 150, ak použijete všetky nápoje hlbokej múdrosti, ktoré dostanete na začiatku v špeciálne pripravenej truhlici.

Počas prípravnej fáze si každý tím založí svoje vlastné mesto, kde musí byť po skončení prípravy každý člen tímu. Po skončení prípravy nie je dovolené opustenie alebo opätovné pridanie sa do mesta.​
2.b) Kvalifikácia sa začína 19. apríla 2020​
Počas tejto fázy budú priradené tímy rozdelené do skupín. Presný počet skupín a veľkosti skupín, budú oznámené po prihlásení všetkých tímov, čo by malo byť uskutočnené najneskôr do 29. marca 2020.​
Tímy budú bojovať proti sebe v rámci skupiny. Víťazný tím každého kola obdrží body podľa podmienok stanovených nižšie.​
Najlepšie dva tímy z každej skupiny získajú právo postúpiť do turnajovej fáze.​
Príklad: Prihlási sa 24 tímov, takže ich môžeme rozdeliť do 6 skupín po 4 tímoch. Dva najlepšie tímy v skupine a 4 tímy s najviac bodmi na treťom mieste, postúpia ďalej.
2.c) Turnaj sa začína okolo 10. mája 2020 - presný dátum bude oznámený na majstrovstvách.​
Po skončení kvalifikácie sa začína turnaj.​
i) Systém najlepší z troch
Turnaj sa odohrá systémom "najlepší z troch". Každý tím odohrá 3 kolá proti rovnakému protivníkovi. Toto sa volá "Zápas". Tím s dvomi výhrami z troch kôl bude považovaný za víťazný a postúpi do ďalšieho zápasu. Tím teda musí vyhrať najmenej 2 kolá z 3 kôl, ako útočník a ako obranca.​
Príklad: Tímu Y sa podarilo vyhrať prvé a druhé kolo, ako útočníkom aj obrancom, ale nevyhrali ako útočník v treťom kole. Pretože tím Y vyhral 2 z 3 kôl, postupuje ďalej.
ii) Systém dvojitého KO
Turnaj bude taktiež prebiehať systémom dvojitého KO. Bude organizovaný so “skupinou víťazou” a “skupinou porazených”.​
Všetky tímy začnú v tzv. "skupine víťazov". Víťaz zápasu postupuje normálne v majstrovstvách.​
Porazený tím v zápase však nebude automaticky eliminovaný a bude presunutý do “skupiny porazených”, kde bude mať možnosť zahrať si o druhé miesto na majstrovstvách.​
V prípade ďalšej porážky v zápase bude tím eliminovaný z turnaja a nebudú mu povolené žiadne ďalšie duely alebo akcie, ktoré by mohli ovplyvniť ostatné zúčastnené tímy.​
Na konci majstrovstiev bude víťaz skupiny porazených bojovať o druhé alebo o tretie miesto vo finále.​
2.d) Finále: Prvé, Druhé, Tretie miesto
Podobne ako počas turnaja, finále sa odohrá systémom "najlepší z troch". Tím, ktorý vyhrá 2 z 3 kôl, bude považovaný za víťazný.​
Vo finále sa odohrajú dva zápasy: prvý finálový zápas sa odohrá medzi dvoma poslednými preživšími tímami zo skupiny víťazou a druhý finálový zápas sa odohrá medzi porazeným z prvého finálového zápasu a víťazom skupiny porazených.​
Prvý zápas finále rozhodne, ktorý tím obsadí prvé miesto na majstrovstvách. Druhé a tretie miesto bude určené v nasledujúcom zápase medzi porazeným z prvého zápasu a víťazom skupiny porazených - víťaz druhého zápasu obsadí druhé miesto majstrovstiev a porazený tretie miesto.​

3) Získavanie bodov
 • Víťazný tím obdrží tri body, ak zvíťazí v boji zabitím každého protivníka, bez ohľadu na to, či hral ako útočník alebo ako obranca.
 • Víťazný tím obdrží dva body, ak zvíťazí v boji obsadením vlajky alebo udržaním pevnosti v priebehu 55 kôl.
Jeden extra bod bude pripočítaný celkovému víťazovi kola, tímu, ktorý:
 • Vyhrá oba boje v "kole", ako útočník a ako obranca
 • Vyhrá boj na útočiacej strane vystrielaním všetkých obrancov a súperovi útočníci vyhrajú pomocou obsadenia vlajky
 • Vyhrá boj v skoršom kole ako jeho protivník v prípade, ak oba tímy zabili všetkých obrancov, keď hrali ako útočníci
 • Vyhrá v útoku s viacerými preživšími v prípade, ak oba tímy zabili všetkých obrancov, keď hrali ako útočníci a víťazstvo bolo v rovnakom kole
 • Ak bol počet preživších v útoku rovnaký, rozhoduje počet zostávajúcich bodov zdravia, tím s viac bodmi zdravia získa extra bod
 • Vyhrá v skoršom kole ako jeho protivník, ak obaja tímy vyhrali obsadením vlajky
 • Vyhrá s menej preživšími obrancami, keď oba tímy vyhrali obsadením vlajky a víťazstvo sa odohralo v rovnakom kole
 • Ak bol počet preživších obrancov rovnaký, tím s menším počtom bodov zdravia ako ich brániaci protivníci, získa extra bod
 • Vyhrá jeden boj v kole, keď hrá ako obranca zabitím všetkých útočníkov a protivníkov tím vyhral ubránením pevnosti na kolá
 • Vyhrá v skoršom kole ako protivník v prípade, ak oba tímy zabili všetkých útočníkov, keď hrali ako obrancovia
 • Vyhrá s viacerými preživšími v prípade, ak oba tímy zabili všetkých útočníkov, keď hrali ako obrancovia a víťazstvo bolo v rovnakom kole
 • Ak bol počet preživších rovnaký, tím, ktorému zostalo viac bodov zdravia, získa extra bod
 • Vyhrá jeden boj v kole s viacerými preživšími obrancami v prípade, ak oba tímy vyhrali ubránením pevnosti na kolá
 • Ak bol počet preživších obrancov rovnaký v oboch tímoch, tím s menším počtom útočiacich protivníkov získa extra bod
 • Ak bol počet preživších útočiacich protivníkov rovnaký v oboch tímoch, tím, ktorý má útočiacich protivníkov s menším počtom bodov zdravia získa extra bod

SLOVNÍK
BojJeden boj v kole
KoloBoj 1 a Boj 2
Zápas3 Kolá
Víťaz bojaTím, ktorý vyhrá boj obsadením vlajky, zabitím nepriateľa alebo ubránením pevnosti
Víťaz kolaTím, ktorý získa počas kola najviac bodov
Víťaz zápasuTím, ktorý vyhrá 2 z 3 kôl
Celkový víťazKeď tím vyhrá oba boje, alebo vyhral jeden z bojov náročným spôsobom, napr. zabitím všetkých protivníkov
DiváciHráči s aktívnymi účtami, ktorí sa nezúčastnujú majstrovstiev


CENY
Prvé miesto:
 • Špeciálny úspech: IFBC3 Zlato
 • 300 zlatých nuggetov
 • Súprava oblečenia na boje o pevnosti
 • Zbrane na boje o pevnosti
 • Zviera na na boje o pevnosti

Druhé miesto:
 • Špeciálny úspech: IFBC3 Striebro
 • 200 zlatých nuggetov
 • Súprava oblečenia na boje o pevnosti

Tretie miesto:
 • Špeciálny úspech: IFBC3 Bronz
 • 100 zlatých nuggetov
 • Zviera na na boje o pevnosti

Odmena za účasť
Taktiež odmeníme každého účastníka a tím špeciálnou cenou, bez ohľadu na to, či sa dostali až do turnajovej časti alebo boli vyradení z majstrovstiev v časti kvalifikácie.
 

Linteo

EX CM
Tretie medzinárodné majstrovstvá v bojoch o pevnosti sú otvorené!

Ak ste sa registrovali, nezabudnite sa tam prihlásiť a reprezentovať náš The West!

Pre vyzdvihnutie si štartovacej truhlice kliknite na tento odkaz: https://www.events.the-west.net/?mac=startchest

Užitočné informácie si môžete prečítať tuto: https://forum.events.the-west.net/index.php?threads/ifbc-3-announcement.52407/#post-56258

Po vystavaní mesta kontaktujte support na event serveri, aby vám nastavili vyšší počet členov.
Nezabudnite vystavať zbrojára na lvl 20 a potom napísať na support, aby vám tam doplnili pušku.
Obchodovanie medzi tímami je zakázané, je to dovolené iba v rámci vlastného tímu.
Duelovanie ostatných tímov je dovolené.
Tréningové boje s inými tímami sú zakázané.
Všetky skripty, ktoré sú povolené na medzinárodnej alebo v nemeckej verzii The West sú povolené aj na event serveri.
 

Linteo

EX CM
Ďakujem všetkým hráčom, ktorí sa prihlásili do nášho tímu a statočne ho reprezentovali na majstrovstvách IFBC3!

Veľká vďaka patrí všetkým trom generálom: Exekutor 016, Strážca kôz a Uncle Jim, za starostlivosť a vedenie nášho tímu.

Na záver iba dodám, že vy ste si tam žiadnu hanbu neurobili. Tú si spravili iba tí zakomplexovaní jedinci, čo náš tím sabotovali, vie to každý. Dúfam však, že aj napriek tým sabotážam ste sa na turnaji zabavili, môžeme sa už len domnievať, že ako by to vyzeralo, keby také veci neboli a keby na tie zápasy chodili všetci hráči, čo sa registrovali. Ak sa bude turnaj ešte niekedy opakovať, bude asi lepšie dať sa dokopy s iným tímom, radšej nech od nás ide menej hráčov, ale zato takých, čo majú skutočne záujem súťažiť.
 

Linteo

EX CM
Milí hráči, ak ste sa zúčastnili majstrovstiev v bojoch o pevnosti za slovenský tím, nezabudnite sa ozvať na podporu eventového serveru ohľadom vašej odmeny za účasť! Napíšte ticket priamo z vášho eventového účtu a uveďte tam, do ktorého sveta si želáte pripísať odmenu.
 

Linteo

EX CM
Všetci tí, ktorí napísali na podporu eventového serveru, už majú na svojich účtoch odmenu :)
Ak ste nedostali odmenu, lebo sa vám tam nechcelo písať, už tam písať nemusíte, namiesto toho môžete napísať ticket na našu hernú podporu. Nezabudnite uviesť vašu prezývku, pod ktorou ste hrali na majstrovstvách! Odmeny sa budú rozdávať maximálne do konca prázdnin. Ak o ne dovtedy nepožiadate, už ich nedostanete. Nenechajte si to na poslednú chvílu.
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.