Návrh na informácie o počte v inventári

Bude možné urobiť taký update,že mi bude ukazovať produkty,ktoré mám v inventári pri každej obchodnej činnosti?Uvediem príklad:Ukážem na obchod a dole mi ukáže počet v inventári,to iste by som chcel,keď sa objaví nejaký produkt v chate,na trhu,alebo v bb kódoch,...