Súťaž O najrýchlejšie dosiahnutie úrovne 150

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Milí hráči,

v novom svete si môžete zasúťažiť a získať zlaté nuggety.

Cieľom je čo najrýchlejšie dosiahnuť 150. úroveň.​

Pravidlá:

  • Keď dosiahnete 150. úroveň, vložte do tejto témy obrázok na ktorom to bude vidieť. Ak z nejakých príčin nemôžete vložiť obrázok alebo to neviete, tak aspoň napíšte, že ste dosiahli daný cieľ a v ktorej kategórii.
  • Víťazi budú určení podľa poradia vloženia príspevkov, takže aj keď dosiahnete cieľ skôr ako niekto iný, ale vložíte svoj príspevok neskôr, nevyhrávate a preto si to nenechávajte na poslednú chvíľu.
  • Súťaž je rozdelená na dve kategórie. Do kategórie za pomoci zlatých nuggetov sa môžu zapojiť hráči, ktorí dosiahli daný cieľ za pomoci zlatých nuggetov, ktoré si zakúpili a potom minuli v danom svete počas trvania súťaže (postačí vám na to minúť minimálny počet zakúpených zlatých nuggetov). Do kategórie bez pomoci zlatých nuggetov sa môžu zapojiť hráči, ktorí dosiahli daný cieľ bez pomoci zakúpených zlatých nuggetov.
  • V kategórii za zlaté nuggety sa počítajú iba tie, ktoré ste si zakúpili. Tj. síce môžete v tejto kategórii použiť aj vyhrané zlaté nuggety, napr. z nejakej súťaže na fóre, ale ak nepoužijete počas trvania súťaže aj nejaké svoje zlaté nuggety, ktoré ste si zakúpili, nebude sa váš súťažný vstup do tejto kategórie brať do úvahy. Inak povedané, na zapojenie sa do tejto kategórie si treba zakúpiť a minúť aj nejaké zlaté nuggety.
  • V kategórii bez zakúpených zlatých nuggetov môžete použiť aj zlaté nuggety, ktoré ste napríklad vyhrali v nejakej súťaži na fóre.
  • Aj keď zakúpené zlaté nuggety nepoužijete na daný cieľ, ale miniete ich na niečo v tomto svete, berie sa to, ako keby ste ich použili na daný cieľ.
  • Každý hráč sa môže súťaže zúčastniť len sám za seba, neberieme do úvahy príspevky od iných hráčov.

Ceny:


Kategória pre hráčov, ktorí získajú najrýchlejšie úroveň 150 za pomoci zakúpených zlatých nuggetov

1. miesto - 1000 zlatých nuggetov - Taylor Swift
2. miesto - 750 zlatých nuggetov - Sh4Rk490
3. miesto - 500 zlatých nuggetov - Andy Botwin

Kategória pre hráčov, ktorí získajú najrýchlejšie úroveň 150 bez pomoci zakúpených zlatých nuggetov

1. miesto - 1000 zlatých nuggetov - Mad Skill
2. miesto - 750 zlatých nuggetov - UliAkoV
3. miesto - 500 zlatých nuggetov

Prajeme vám veľa šťastia!
 
Naposledy upravené :
Gratulujem k úspechu!

Zlaté nuggety boli pripísané a ešte sa dá vyhrať:

Kategória pre hráčov, ktorí získajú najrýchlejšie úroveň 150 za pomoci zakúpených zlatých nuggetov

2. miesto - 750 zlatých nuggetov
3. miesto - 500 zlatých nuggetov

Kategória pre hráčov, ktorí získajú najrýchlejšie úroveň 150 bez pomoci zakúpených zlatých nuggetov

1. miesto - 1000 zlatých nuggetov
2. miesto - 750 zlatých nuggetov
3. miesto - 500 zlatých nuggetov
 
Gratulujem k úspechu!

Zlaté nuggety boli pripísané a ešte sa dá vyhrať:

Kategória pre hráčov, ktorí získajú najrýchlejšie úroveň 150 za pomoci zakúpených zlatých nuggetov

3. miesto - 500 zlatých nuggetov

Kategória pre hráčov, ktorí získajú najrýchlejšie úroveň 150 bez pomoci zakúpených zlatých nuggetov

1. miesto - 1000 zlatých nuggetov
2. miesto - 750 zlatých nuggetov
3. miesto - 500 zlatých nuggetov
 
Gratulujem k úspechu!

Zlaté nuggety boli pripísané a ešte sa dá vyhrať:

Kategória pre hráčov, ktorí získajú najrýchlejšie úroveň 150 bez pomoci zakúpených zlatých nuggetov

1. miesto - 1000 zlatých nuggetov
2. miesto - 750 zlatých nuggetov
3. miesto - 500 zlatých nuggetov
 
Gratulujem k úspechu!

Zlaté nuggety boli pripísané a ešte sa dá vyhrať:

Kategória pre hráčov, ktorí získajú najrýchlejšie úroveň 150 bez pomoci zakúpených zlatých nuggetov

2. miesto - 750 zlatých nuggetov
3. miesto - 500 zlatých nuggetov
 
Gratulujeme k úspechu!

Zlaté nuggety boli pripísané a ešte sa dá vyhrať posledná cena:

Kategória pre hráčov, ktorí získajú najrýchlejšie úroveň 150 bez pomoci zakúpených zlatých nuggetov

3. miesto - 500 zlatých nuggetov
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.