Pravidlá hry

Téma v 'Rôzne informácie' založená od Linteo, 31. Júl 2017.

Zdieľať túto stránku

 1. Linteo

  Linteo

  Pridal(a) sa:
  28. Nov 2008
  Príspevky:
  5.092
  Obdržané páči sa:
  347
  Pravidlá hry
  §1) Jeden účet pre jedného hráča
  Každý hráč môže mať len jeden účet v každom hernom svete. Poskytnutie hesla inému hráčovi alebo umožnenie prístupu na svoj účet inej osobe je prísne zakázané. Nie je dovolené zastupovanie na účte iného hráča počas jeho neprítomnosti. Účet môže byť hraný iba jedným hráčom.

  Príklady:
  • Je zakázané sa z akéhokoľvek dôvodu pokúšať o prihlásenie alebo sa prihlásiť na účet iného hráča.
  • Odporúčame každému hráčovi mať na svojom účte bezpečné heslo. Herná podpora nenahradzuje škody, ktoré vznikli na účte pôsobením inej osoby.
  §2) Viacero hráčov na jednom internetovom pripojení
  Hráči, ktorí zdieľajú internetové pripojenie, alebo žijú v jednej domácnosti, sa nesmú vzájomne vyzývať na duely a nie je im dovolené vykonávať koordinované duely na iného hráča. Medzi duelami na rovnakého hráča musí uplynúť minimálne 12 hodín od posledného duelu. Hráčom je dovolené zúčastňovať sa rovnakého boja o pevnosť, dobrodružstiev, či byť členmi v rovnakom meste.  §3) Komunikácia
  Urážky, používanie jazyka v urážlivom kontexte, politický extrémizmus, vulgarita, rasizmus, pornografia, reklama alebo iné nevhodné vyjadrovanie, sú zakázané.

  Vyhrážky a vydieranie ostatných hráčov je povolené len v súvislosti s hrou. Lákanie hesiel od iných hráčov, vyžadovanie si prístupu na účet, vydieranie hráčov o zlaté nuggety alebo reálne peniaze, je prísne zakázané.

  Nie je povolené používať hru pre reklamné účely, zámerne zneprehľadnovať chat spamovaním alebo rozposielať reťazové odkazy. Je povolené posielať odkazy na webové hry, ktoré sú od spoločnosti InnoGames GmbH, ale nie na žiadne iné. Je povolené zverejniť odkazy na vhodné Youtube videá vo svojom profile, v mestskom fóre alebo na chate. Je zakázané napodobňovať alebo sa vydávať za členov West tímu, či sa vyhrážať známosťami v ňom.  §4) Pomáhanie a obchodovanie medzi hráčmi
  Je zakázané akékoľvek zneužitie herných funkcií za účelom poskytnúť skúsenosti, peniaze či iné herné časti, inému účtu. Konkrétne, hráč sa nesmie zúčastniť vopred dohodnutého duelu alebo odmeny za ulovenie, s cieľom poskytnúť alebo získať od protivníka nadmerné počty bodov skúseností alebo peňazí, či iných herných častí. Taktiež je zakázané vytváranie účtov na poskytnutie alebo získanie nezaslúžených odmien cez systém pozývania hráčov.

  Herná podpora nezodpovedá za škody spôsobené pri obchodovaní na trhu, pri nedodržaní dohôd medzi hráčmi a taktiež ani nebude nahradzovať žiadne škody, ktoré mohli vzniknúť napr. pri požičiavaní peňazí alebo predmetov, pri ich výmene a podobne. Kolónka "Poznámky k aukcii", ktorá sa nachádza v budove trhu, je iba informatívneho charakteru. Napísaním prezývky hráča do tejto kolónky nevzniká žiadny nárok ku kúpe predmetov iba menovaným hráčom. Hráči, ktorí zámerne oklamú a poškodia iných hráčov za účelom získania ich predmetov, peňazí či akýchkoľvek herných častí, budú potrestaní.  §5) Nákup, predaj účtu alebo herných aktivít
  Je prísne zakázané, aby účty, ich časti alebo herné aktivity boli zapojené v akejkoľvek finančnej transakcii.

  Príklady:
  • Predávať, kupovať, ponúkať účty alebo akékoľvek ich časti, či herné aktivity, výmenou za zlaté nuggety alebo za akýkoľvek iný finančný benefit v hre alebo mimo nej, je prísne zakázané.


  §6) Chyby
  Každý hráč je povinný nahlásiť chyby po ich objavení okamžite na hernú podporu, aby tak pomohol vytvoriť priestor pre férové hranie. Hráči nemôžu využívať žiadnych chýb vo svoj prospech, pretože tým porušujú tieto pravidlá.

  Príklady:
  • Ak si všimnete, že nejaký hráč zneužíva herný systém alebo ak ste získali nejakú výhodu vďaka chybe v hre, musíte to nahlásiť.
  • Ak si všimnete chybu v preklade či preklep, nie ste povinný to nahlásiť, avšak prosíme Vás o to, aby ste tak urobili a pomohli tak vylepšiť túto hru.


  §7) Skripty a pomôcky
  Hra môže byť hraná len pomocou bežných internetových prehliadačov. Makrá, skripty, boti, programy, doplnky v prehliadačoch, ktoré sú schopné automaticky sa prihlásiť alebo automaticky vykonať akékoľvek herné akcie, sú prísne zakázané, ak neboli predtým schválené správou hry. Skripty, ktoré nahrádzajú alebo kopírujú Prémiové funkcie, sú prísne zakázané a taktiež aj všetky doplnky, ktoré vyhľadávajú zlaté a strieborné práce. Prosím, obráťte sa na fórum pre aktuálny zoznam povolených skriptov.  §8) Jazyk
  Povolené jazyky v hre sú slovenčina, čeština a angličtina. Komunikácia v súkromných správach je povolená v akomkoľvek jazyku. Komunikácia s hernou podporou je možná len v zrozumiteľnej slovenčine alebo češtine. Požiadavky v iných jazykoch nebudú riešené.  §9) Správa hry a herná podpora
  Community manager (správa hry) je konečným rozhodcom pri akýchkoľvek sporoch o pravidlách. Výklad pravidiel podľa správy hry je konečný. Správa hry si rezervuje právo zablokovať hráča za porušenie pravidiel a právo na ich úpravu a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Všetci hráči majú právo protestovať proti blokovaniu cez ticket systém. Je zakázané komukoľvek mimo hernej podpory preposielať, ukazovať či inak sprístupňovať rozhovor s hernou podporou. Riešenia, ktoré sa ukázali ako správne odpovede na herné otázky alebo problémy, je možné šíriť ďalej.

  Príklady:
  • Zneužívanie systému hernej podpory alebo nevhodné správanie v ticket systéme, môže viesť až k zamedzeniu prístupu, prípadne aj k zablokovaniu účtu, podľa vážnosti situácie.


  §10) Zablokovanie/zmazanie účtu
  Každý účet môže byť pozmenený, zablokovaný alebo zmazaný z rôznych dôvodov. Ak nie je účet využívaný viac ako 45 dní, môže byť automaticky zmazaný.