Presúvanie predmetov medzi svetmi

Vážení hráči,

jediný spôsob, ako si môžete presunúť predmety alebo doláre (alebo akúkoľvek časť účtu) z jedného do druhého sveta je, ak využijete možnosť presunu postavy (migrácia), ak je v danom svete možnosť aktívna.

InnoGames nedovoľuje presun predmetov, peňazí, resp. akýchkoľvek častí účtu medzi jednotlivými svetmi okrem možnosti využia migrácie.
Nie sú na to žiadne výnimky.