Súťaž Rybárska lotéria

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Rybárska lotéria


Rybárska lotéria

Vitajte kovboji! Som rád, že ste sa rozhodli zúčastniť rybárskej lotérie. Vašou úlohou bude uloviť čo najviac rýb, konkrétne pstruhov. Čím viac ich ulovíš, tým budeš mať vyššiu šancu na výhru v mojej lotérii. No poďte do toho, odmeny sú skvelé!


Cieľ

Nájdi pri práci:
Pstruh - koľko len nájdeš!Akú mám šancu na výhru?
(počet pstruhov ulovených tebou) / (počet ulovených pstruhov všetkými hráčmi v súťaži) * 100 = X%

Spôsob žrebovania:
Žrebovanie prebehne spôsobom rulety - každému hráčovi bude zodpovedať časť rulety úmerná jeho počtu ulovených pstruhov. Viac o metodike "Roulette wheel selection" tu.
Žrebovať sa bude pomocou tohto nástroja, ktorého parametre budú nastavené nasledovne: počet náhodných čísiel - 1, minimálna hodnota - 1, maximálna hodnota - počet ulovených pstruhov všetkými hráčmi, seed bude nastavený na počet vykonaných PCR v SR (podľa údajov na korona.gov.sk) testov v deň ukončenia súťaže. Žrebovať sa bude toľko krát, koľko je v súťaži odmien, pričom pri každom žrebovaní sa zväčší seed o jedna. Každý hráč môže vyhrať iba raz, preto sa v prípade opätovnej výhry bude žrebovať znovu.

- Platné oznámenia z prác môžete vkladať priamo do tejto témy.
- V príspevku nezabudnite uviesť aj herný svet a nastaviť oprávnenie oznámenia na verejné.
- Príspevok musí zodpovedať formátovaniu vzorového príspevku (nižšie).
- Neplatné a neverejné oznámenia budú z hry vylúčené.
- Práce musia byť uskutočnené počas trvania súťaže, takže nie skôr.
- Každý hráč sa môže zapojiť do súťaže len raz a z jedného herného účtu a sveta.
- Do súťaže sa smie hráč zapojiť len z toho istého účtu, ako má nick na fóre.
- V prípade, že niektoré oznámenie nespĺňa podmienky súťaže, hráč z nej bude vylúčený.
Súťaž trvá od 17. Augusta do 24. Augusta 23:59


Odmenených bude 8 náhodne vybraných hráčov, ktorí splnia hore uvedené podmienky.

Odmeny

1. Miesto
500 nuggetov2. Miesto
300 nuggetov


3. - 8. Miesto

VIP bonus (všetky Prémiové výhody) na 14 dní

Vzorový príspevok (neuvádzajte žiadne iné zbytočné informácie navyše):
Formátované (BB-kódy):
Meno: MarcusJohnyEvans
Herný svet: Delaware

[report=53279741e824879064]Oznámenie z práce: Rybolov[/report]
[report=53279741e824879064]Oznámenie z práce: Rybolov[/report]
[report=532797389e849691f8]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]

Pre súťaž platia Všeobecné pravidlá pre súťaže :howgh:
 
Matt Killer
Delaware


[report=53306181e9a421474b]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=533067022ee88dcc59]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53307189212720b8e3]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53307339c3eb2aa875]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53307479d0a552afdc]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=533090998ea09ac69c]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53309363841eb797ea]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53310435382a45b561]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=533113554e28f1f0ca]Oznámenie z práce: Rybolov[/report]
[report=5331185779802bf4fe]Oznámenie z práce: Rybolov[/report]
[report=533121167a0ee11af5]Oznámenie z práce: Rybolov[/report]
[report=533124000a1993d60b]Oznámenie z práce: Rybolov[/report]
[report=53312975cae9e96f35]Oznámenie z práce: Rybolov[/report]
[report=53313129f6261676bd]Oznámenie z práce: Rybolov[/report]
[report=533135300d8ff84eb9]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53313637d9912d1193]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=5331375623f6e21ab0]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=533139160c96e37355]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=5331471812c2504de1]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
 
WestRock
Delaware
[report=53428672db2740ed1a]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53428074a756a14fb8]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53427514e07cacc831]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=5342664371663bf13b]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
 
WonderGuy
Juarez
[report=91417826e6456a7d7]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=91428935954df402c]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=9144310e3c3a67083]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=91454673b24e7c413]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=9146504df7adca611]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
 
UliAkoV
Delaware


[report=53427024a4825097f5]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53427914f59ff2ce95]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53428279cea76ec54b]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53429087847a72388d]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=534302507b01419bca]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=5343205754d83893a0]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53433282e254f570e7]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=534348842b23a8b91d]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=5343612137f7f59214]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53437343829ee604fc]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
[report=53438478c7ab62d04e]Oznámenie z práce: Lov rýb[/report]
 
Výhercovia

1. Miesto
500 nuggetovGo-ya-thle, Delaware

2. Miesto
300 nuggetov


WestRock, Delaware

3. - 8. Miesto

VIP bonus (všetky Prémiové výhody) na 14 dní

Matt Killer, Delaware
reL, Texas
WonderGuy, Juarez
UliAkoV, Delaware
Zorro, Juarez


Ako sme žrebovali?

Počty ulovených pstruhov

Matt Killer, Delaware - 175
reL, Texas - 12
Go-ya-thle, Delaware - 1
WestRock, Delaware - 79
WonderGuy, Juarez - 80
UliAkoV, Delaware - 237
Zorro, Juarez - 12

Celkový počtet ulovených pstruhov všetkými hráčmi: 596

Pridelené čísla v losovaní podľa počtu ulovených pstruhov (poradie je určené poradím príspevkov)


Matt Killer, Delaware - 1 - 175
reL, Texas - 176 - 187
Go-ya-thle, Delaware - 188
WestRock, Delaware - 189 - 267
WonderGuy, Juarez - 268 - 347
UliAkoV, Delaware - 348 - 584
Zorro, Juarez - 585 - 596

Losovanie

Počet náhodných čísiel: 1
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 596
Seed: Počet vykonaných PCR testov v SR v deň ukončenia súťaže: 5380 (24. August)
Nástroj na losovanie nájdete tu.

1. 188 (Go-ya-thle, Delaware)
Screenshot 2021-08-27 at 16.31.42.png
2. 262 (WestRock, Delaware)
Screenshot 2021-08-27 at 16.32.21.png

Ďalej sme nežrebovali, keďže počet hráčov v súťaži je menší ako celkový počet odmien.

Výhercom gratulujeme a tešíme sa na vás pri ďaľšej súťaži!
 
Naposledy upravené :
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.