Starší předměty

Uvítal bych možnost aby se daly na něco použít straší předměty ze hry, například lupa, která se musela dlouze skládat.