Súťaž Stavba železnice

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Texas

[report=6135236639acb59069]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

[report=61349000aa4d6b0f4f]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]

[report=61347091b92609d837]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=61347583d31e4e6fe5]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=6134184736d8d08927]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=613404491e8098d5f5]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=61340317f2f558a8cb]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Delaware
[report=45716230015d98cb75]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

[report=457165143c0d3519dc]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]

[report=45717229f4518dd7d9]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45717531572d6df6f4]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45717765535911e2f3]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=457178930b04a3244c]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=457180132a2d4591d6]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Texas

[report=613596160603df8ad6]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]
[report=6135910190a8c15196]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

[report=613573102b395c0b38]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=613571810496a17566]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=61356455d19296dddd]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=61356332b2eb45b18f]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=6135591208afe4c420]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Texas

[report=61358845ed91db1784]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]
[report=61359045e18e492f1b]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]
[report=61359335283e116ed4]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=61359617d68c286222]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=61359846eab06a6a82]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=613600055dbb55efd3]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=61360390ba75fa7784]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Delaware

Krompáč

[report=4574085361bbaa1dc4]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

Veľké kladivo
[report=4574506755481a26a4]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]

Pokladanie koľajníc
[report=457497411118c44c48]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=457493164672a5ec56]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=4574912043138d85fb]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=4574847346e1fe5ede]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=457480635131a45760]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Delaware

[report=457535184551caba14]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

[report=45754037e06a3c2af0]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]

[report=45729044e2b1347f69]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45729865d269edf46e]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45730264e581c788b5]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45730481f1249b6871]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45731586e4d74a45b1]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
IOWA

Krompáč

[report=35707720fb9131d02]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

Veľké kladivo
[report=354177509f8a47458]Oznámenie z práce: Pracovať ako podomový obchodník[/report]

Pokladanie koľajníc
[report=35544115ae9b6b791]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=355527158e74765a6]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=355557124fd7bbc49]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=35557478e883c140d]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=3555907944544d777]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Delaware

Krompáč:
[report=4575474072fab5dcf7]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

Veľké Kladivo:
[report=45755692822aa88d96]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]

Pokladanie koľajníc:
[report=457566573a39396842]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45757588f1a1a1c162]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45761512c7d36124cb]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45761654feae3e427d]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45761858b40d7ff184]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Delaware

Krompáč

[report=4576071706ae2c4907]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]
Veľké kladivo
[report=457607689f286645d5]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]
Pokladanie koľajníc
[report=457609422c3a1da4e2]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45761085ccd6defad1]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=457611868d2a121af5]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=4576127610f0bc5385]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=457613870e48c31140]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Naposledy upravené :
Delaware

Krompáč
[report=4576084117ac7f6ba0]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

Veľké kladivo
[report=457610110af92f01e2]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]

Pokladanie koľajníc
[report=45761138c636997d9d]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45761230eb9360b75d]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45761327f0ebe2f10e]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=4576149948a54feeae]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=457634402abdce0d8d]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
[report=4576171036e7665eb0]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=4576195385bba71ef1]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45762311f6cfe684a2]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=457627709f53a33521]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45763271a3bbd5f657]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45771912d082b5d85f]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]
[report=4577216033b457b085]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]
delaware
 
Geronimo
[report=104427805bc28ccee7]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=10442874fd64e1786b]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=10442963efcc4e950a]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=104430780659c19a62]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=1044318998fd769be5]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]

[report=10443789826744674c]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]
[report=1044383395f17097c6]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]
 
Delaware

[report=458000689189a34139]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

[report=45800160960137e611]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]

[report=458017468398c0accc]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45803298d7835272f7]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45804893c82e6f2857]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=458069227c12e00043]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45809178b89eac326b]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Delaware

Krompáč
[report=45821000889a64526d]Oznámenie z práce: Ťažba železnej rudy[/report]

Veľké kladivo
[report=458211215732ddcaf5]Oznámenie z práce: Stavať most[/report]

Pokladanie koľajníc
[report=45803374d1b6a38181]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=4580499938be53932a]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45807030d8c62888b7]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=45809326904959e411]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
[report=4581126080de2653a1]Oznámenie z práce: Pokladanie koľajníc[/report]
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.