Trh

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

DeletedUser5708

Hosť
trhvmeste.png

Trh je veľmi zaujímavou možnosťou, ako v hre môžete získať veci do vášho inventára, ktoré vám pomôžu pri vykonávaní prác, duelovaní, úloh a iných činností v hre, a zároveň možnosťou, ako si na tých vašich veciach veľmi dobre zarobiť. Pokiaľ máte zaujem, venujte prosím pozornosť informáciám v tomto návode. Návod je pomerne obsiahly, i hráči, ktorí sa už s trhom stihli naučiť pracovať, tu pravdepodobne nájdu niečo nové, čo im môže pomôcť využívať trh efektívnejšie. Prípadne si z neho vyberte len tie otázky, s ktorými si z neviete dať rady sami.

Budova trhu

Pre použitie obchodovania medzi hráčmi musíte v prvom rade navštíviť budovu trhu. Jej obrázok môžete vidieť v hlavičke témy a buduje sa ako každá iná budova. Pri založení mesta v ňom trh ešte nemáte, dá sa vybudovať až na 10 úrovní.

Stavebné body budovy trhu podľa levelu:
Kód:
1. 100   6.  600
2. 200   7.  700
3. 300   8.  800
4. 400   9.  900
5. 500   10. 1000


Ktoré predmety či produkty je možné umiestniť na trh?

Po update 1.30 je možné v popise každej veci vidieť, či sa dá predať (v popise je slovo Vydražiteľné) alebo nie (toto slovo tam chýba).

Bolo by zbytočné písať sem kompletný zoznam, keďže skoro s každým update hry prichádzajú nové, je však možné vyvodiť pomerne jednoduché pravidlo, ktoré vám na otázku, či je daný predmet/produkt umiestniteľný na trh, dá pomerne jednoznačnú odpoveď.
 • Predmety
  - teda pokrývky hlavy, náhrdelníky, oblečenie, duelová zbraň, zbraň do pevnosti, topánky, jazdecké zviera, opasky, nohavice -
  sa všeobecne predať dajú až na výnimku tých predmetov, ktoré sa dajú nájsť/získať iba raz. Teda nepredáte predmety, ktoré je možné získať iba z úlohy. Príklady:
  • Hernandov meč bolo dlhý čas možné získať iba z úlohy, dnes je však možné ho i nájsť pri práci či pri boji o pevnosť, teda predať sa dá.
  • Náhrdelník lásky je možné získať iba z úlohy, a teda predať sa nedá.

 • Produkty
  - teda výsledky činnosti každej z prác, produkty z úloh -
  sa všeobecne predať nedajú, výnimkou sú však produkty do setov a niektoré úlohové produkty, ktoré je možné nájsť viackrát. Príklady, výnimky:
  • Šunka nie je súčasťou žiadneho setu, nepredáte ju.
  • Tequila je súčasťou súpravy, predať sa teda dá.
  • Ohňostrojová raketa je síce súčasťou Dovolenkovej súpravy, avšak dá sa získať iba raz, v úlohe, teda nepredáte ju.
  • Kľúč č. 3, lístky č. 1 a 2, Čudný kus hliny a Špinavý ohnutý kus kovu patria k úlohovým produktom, ktoré sa predať dajú, keďže je možné ich nájsť viackrát.
  • Všetky produkty získané z adventného kalendára sa predať dajú. Dajú sa predať i truhlice a lekárničky získané v bojoch o pevnosti.
  • Pokerové karty sú ďalšou z výnimiek, predať sa dajú.

Pokiaľ viete o predmete/produkte, ktorý týmto pravidlám nezodpovedá, prosím, informujte ma.


Zoznam dražobných ponúk
Zoznamy ponúk na jednotlivých kartách sú svojou funkčnosťou rovnaké, preto je ich popis uvedený vo všeobecnosti hneď tu. Pre súvislejší výklad sa bude možno lepšie tejto časti venovať až na ňu budete odkázaní otázkami nižšie.

V poradí od stĺpca naľavo až po stĺpec napravo sú tu tieto informácie:
 1. vendor.png
  - Predajca

  V poradí sú tu zobrazené tieto informácie:
  • sell_town.png
   /
   sell_alliance.png
   /
   sell_everyone.png
   Komu je ponuka určená?

   Ikonky znamenajú:
   • sell_town.png
    - Do dražby môžu vstúpiť len hráči z mesta, ktorého členom bol pri umiestnení na trh predajca.
   • sell_alliance.png
    - Do dražby môžu vstúpiť len hráči z aliancie, ktorej členským mestom bolo mesto predajcu, keď ponuku umiestnil na trh.
   • sell_everyone.png
    - Ponuku môže prijať každý, vrátane hráčov bez mesta.
  • infopoint.png
   Komentár k ponuke

   Pokiaľ je k ponuke uvedený i komentár, je v prvom stĺpci prítomná táto ikona -
   infopoint.png
   , prečítať si ho môžete presunutím kurzoru myši nad obrázok.
   Keďže v žiadnej inej z informácií v zozname nie je po celý čas vidieť, o akú vec ide, niektorí hráči sem píšu jej názov. Tým nielen umožňujú nie len sebe, ale aj kupcom rozpoznať vec na zozname ponúk.
  • Meno predávajúceho hráča
 2. Okamžitý nákup
  Hodnota, ktorú musí kupca zaplatiť, aby predčasne ukončil aukciu a stal sa majiteľom draženej veci okamžite. Pokiaľ tu žiadna hodnota nie je, je vec možné kúpiť iba prostredníctvom dražby.
 3. Dražobná ponuka
  Aktuálna najvyššia cena, akú je v aukcií niekto za danú vec ochotný zaplatiť. Či je to minimálna cena, ktorú ešte zadal predajca, alebo či už sa jedná o ponuku nejakého hráča, vám väčšinou napovie suma samotná. Pokiaľ suma nie je okrúhlym číslom, vo väčšine prípadov už na ňu niekto dával ponuku a je o ňu záujem. Dražobná ponuka nikdy neprekročí Okamžitý nákup, keďže vtedy by už bola dražba ukončená. Pokiaľ tu žiadna hodnota nie je, je vec možné kúpiť iba cez okamžitý nákup.
  Ak ste vec umiestnili na trh vy, môžete sledovať vývoj aukcie a odhadovať, koľko peňazí z nej na jej konci získate.
 4. Vzdialenosť
  Tu vidíte, na ako dlho pri vašej aktuálnej rýchlosti je od vašej aktuálnej pozície mesto, kde predajca vec umiestnil na trh. Kliknutím na text sa vám otvorí profil tohoto mesta.
 5. Do
  Teda presný čas, dokedy bude aukcia trvať, pokiaľ by ju niekto neukončil ponukou ceny na okamžitý nákup.
  Ak ste kupcom/predajcom veci, v prípade, že je už aukcia ukončená, zobrazí sa tu informácia, či bola vec predaná alebo platnosť aukcie vypršala. Dokedy mala aukcia trvať si ešte stále môžete pozrieť, ak nad text presuniete kurzor myši.
 6. Kúpiť/Vyzdvihnúť
  • Na karte Ponuky:
   Pri každej ponuke je ikonka
   bidnow.png
   , ktorou sa môžete pokúsiť vec kúpiť - zobrazí sa okno, kde môžete za vec ponúknuť istú sumu do dražby. Musí byť aspoň o $1 vyššia ako aktuálna najvyššia ponuka (tretí stĺpec). Okamžitý nákup uskutočníte, ak ponúknete cenu v druhom stĺpci. Nie je možné kúpiť vec, ktorú ste na trh dali vy sami.
  • Na karte Predajné ponuky:
   Ak niekto odkúpil vašu ponuku, budete tu mať ikonku
   fetch_money.png
   , ktorou si za vec vyzdvihnete peniaze. Ak vašu vec nikto nekúpil, bude tu tlačítko
   fetch.png
   na vyzdvihnutie veci.
  • Na karte Dražobné nákupné ponuky:
   Pokiaľ ste úspešne kúpili nejakú vec, môžete si ju ikonkou
   fetch.png
   vyzdvihnúť
   .

Na zozname s viac ako 10 položkami sa môžete pohybovať šipkami na pravej strane zoznamu -
arr_up.png
/
arr_down.png(Originálna téma je od Petee)
 
Naposledy upravené moderátorom:

DeletedUser5708

Hosť
Trh z pohľadu predajcu

Ako pridať vec na trh?

Predmet vo vašom inventári musíte v prvom rade ponúknuť na trh. To urobíte tak, že na obrazovke trhu si vo vašom inventári (ktorý je zobrazený v dvoch stĺpcoch v pravej časti obrazovky) kliknete na vec, ktorú by ste radi ponúkli. Zobrazí sa vám dialógové okno, aké môžete vidieť na tomto obrázku.

2TOe61N.png


 1. Predávaný predmet
  Tu vidíte obrázok predmetu spolu aj s ostatnými informáciami o danej veci (presuňte nad obrázok myš).
 2. Poznámka k aukcii
  Sem môžete pridať poznámku k vašej ponuke a dať tak hráčom napríklad vedieť, prečo sa im to oplatí kúpiť. Taktiež sem môžete jednoducho napísať názov predmetu, čo vám môže uľahčiť orientáciu vo vašich ponukách na karte Predajné ponuky.
  Samozrejme, nepíšte sem nič, čo by bolo v rozpore pravidlami. Tie platia i tu.
 3. Cena pri okamžitom nákupe
  Pokiaľ hráč ponúkne za vašu vec takúto sumu, aukcia sa okamžite končí a daný hráč sa stáva vlastníkom predmetu.
  Využívajte ju napríklad vtedy, pokiaľ chcete peniaze za predaj získať čo najrýchlejšie. Taktiež, určite využite túto cenu, pokiaľ ste sa s nejakým iným hráčom na odpredaji veci už predom dohodli.
  Od update 1.30 už nie je možné kúpiť vec, ktorú ste na trh dali vy sami, ani prostredníctvom okamžitého nákupu.
 4. Minimálna dražobná ponuka
  Toto je základná a najnižšia suma, za ktorú ste ochotní predmet predať. Nie je však fixná, pokiaľ nejaký hráč chce predmet získať, musí ponúknuť aspoň o $1 viac, než ponúkol hráč pred ním. Táto cena sa bude dať postupne zväčšovať až dovtedy, kým sa neskončí aukcia časovým obmedzením, alebo niekto nekúpi vec za Cenu pri okamžitom nákupe.
  Hráč nemôže navyšovať ponuku na predmet, ktorý sám na trh umiestnil. Tým sa má zabrániť umelému navyšovaniu ceny.
 5. Dĺžka trvania aukcie
  Tu máte na výber, ako dlho chcete (1 - 7 dní), aby vaša vec ostala na trhu. Keď vyprší tento počet dní od okamihu, kedy ste vašu vec na trh dali, aukcia bude ukončená a vec dostane ten hráč, ktorý stihol dať najvyššiu ponuku.
  Pokiaľ žiaden hráč za vec nič neponúkol, vec sa vráti predchádzajúcemu majiteľovi (nie však poplatky).
  Väčšia dĺžka trvania aukcie vám môže umožniť získať za vec o niečo viac peňazí (keďže sa do ponúk možno zapojí viac hráčov, ktorí sa navzájom budú predbiehať v ponukách). Na druhú stranu, zaplatíte nepatrne viac na poplatkoch a nedostanete svoje peniaze až tak skoro.
 6. Poplatky
  Tu sú predom vyrátané poplatky za umiestnenie veci na trh. Tieto poplatky platí len ten, ktorý vec predáva, nie kupca.
  Ako sú poplatky vyrátané a ako ich môžete znížiť, nájdete ďalej v tejto téme.
 7. Predaj ...
  Tu si môžete vybrať, komu chcete vec ponúknuť.
  • Predaj len členom mesta
   Ponuku môžu vidieť a prijať len členovia vášho mesta. Určite používajte toto nastavenie, keď ste sa na predaji dohodli so spolumešťanom. Výrazne to zníži pravdepodobnosť, že sa do predaja zamieša niekto nepovolaný.
   Pokiaľ nepredávate vec nikomu konkrétnemu, táto možnosť vám nezaručí až také zisky.
  • Predaj len členom aliancie
   Snáď jasné, predaj je dostupný len pre členov oficiálnej aliancie deklarovanej správou vášho mesta.
  • Predaj komukoľvek
   Ponuku vidí a môže prijať ktokoľvek. Zaručí vám to najväčšiu šancu, že na veci rýchlo a dobre zarobíte.
 8. Potvrdiť
  Rozmyslite si, či ste všetko zadali správne. Predmet daný na trh už nemusí byť možné získať naspäť.

Keď už je vec na trhu...

Po odovzdaní veci na trh vám táto vec bude hneď odobraná z inventára, nebudete ju môcť nijak využívať ani počas doby, kým sa aukcia ešte neskončila. Tiež vám budú ihneď odčítané poplatky.

Vývoj vytvorenej ponuky môžete sledovať v okne trhu na karte Predajné ponuky. Máte tu vypísaný zoznam všetkých vašich ponúk i s niekoľkými detailami, z ktorých väčšinu už viete, keďže ste ich pri umiestňovaní na trh sami zadávali.

Pre popis k informáciám v zozname viďte časť Zoznam dražobných ponúk v prvom príspevku.

Aukciu už nie je možné zrušiť.


Ukončenie aukcie

Vami založená aukcia sa skončí v troch prípadoch:
 • Niekto vec kúpil za cenu pre okamžitú ponuku
  Aukcia sa týmto skončí ešte skôr, než vyprší nastavená dĺžka. Budete upozornení oznámením. Peniaze si treba ísť vyzdvihnúť.
 • Dĺžka aukcie vypršala, predmet bol odpredaný
  Budete taktiež upozornení oznámením. Peniaze si treba ísť vyzdvihnúť.
 • Dĺžka aukcie vypršala, vec nikto nekúpil
  O tomto vám oznámenie nepríde, treba teda svoje ponuky priebežne sledovať. Neodpredaná vec stále patrí vám, no treba si ju ísť taktiež vyzdvihnúť.

Vyzdvihnutie peňazí/veci
Na karte Predajné ponuky si v zozname nájdite danú ponuku. V stĺpci s dĺžkou ponuky bude teraz informácia o tom, že bola vec predaná, prípadne platnosť aukcie vypršala. S vyzdvihnutím sa netreba ponáhľať, vaša vec či peniaze tam budú uschované neobmedzene dlhú dobu.
Pokiaľ nie ste prítomní v meste, kde bola vec na trh pridaná, máte na výber dve možnosti.
 • Ísť tam
  Kliknite na čas zobrazený v stĺpci Vzdialenosť, čím sa vám otvorí profil cieľového mesta, využite napríklad smerovník.
 • energy_premium_toggle.png
  Použiť prémium
  Za 10 zlatých nuggetov môže byť vaša vec/peniaze ihneď doručená priamo k vám a nie je nutné nikam cestovať. Poplatok je fixný a nezáleží na vzdialenosti. V prípade, že ste vašu vec predali až na druhom konci herného sveta, vám toto prémium ušetrí mnoho času.
Keď už ste v meste prítomní, alebo chcete použiť prémium, kliknite v riadku s vašou ponukou na tlačítko
fetch_money.png
alebo
fetch.png
.
Pokiaľ si idete vyzdvihnúť peniaze, budú vám dané v hotovosti, pokiaľ idete po predmet, bude po tomto kroku pridaný do vášho inventára.


 
Naposledy upravené moderátorom:

DeletedUser5708

Hosť
Poplatky za predaj

Poplatky, ktoré sú vám pri predaji naúčtované, závisia od:
 • Nižšej z dvoch predajných cien
  • Inými slovami, pokiaľ ste nastavili len cenu pre okamžitý nákup, alebo len minimálnu cenu do aukcie, počíta sa s touto jedinou cenou. Pokiaľ ste nastavili obidve, bude sa počítať s cenou do dražby, keďže tá musí byť vždy nižšia ako cena pre okamžitý nákup.
   Oplatí sa preto dobre porozmýšľať, akú cenu vašej veci dáte... Pokiaľ dáte cenu prehnane vysokú a nikto to nekúpi, môžete hlavne pri nízkych leveloch trhu stratiť značné množstvo peňazí.
 • Levelu trhu mesta, kde sa nachádzate v momentne predaja
  • Teda je jedno, či ste si otvorili okno trhu v meste, kde je váš charakter práve prítomný, alebo niekde inde. Poplatky budú vždy počítané podľa mesta, kde ste prítomní v momente predaja.
   Teda vždy sa snažte predať vašu vec na trh s čo najvyšším levelom. Často sa oplatí ísť predať vašu vec do iného mesta, ak tam majú trh na podstatne vyššej úrovni. Či to práve platí i vo vašom prípade, môžete vyčítať z tabuľky v nasledujúcej otázke.
  • V dobe písania článku hra kvôli chybe zobrazuje poplatky pre mesto, ktorého okno ste si otvorili. Nenechajte sa tým zmiasť, pri skutočnom odpočítaní poplatkov závisí na meste, kde máte svoj charakter. Na opravení chyby sa už pracuje.
 • Toho, či predmet predávate vo vašom meste alebo v cudzom
  • Pokiaľ predmet predávate (teda v dobe predaja ste so svojím charakterom fyzicky prítomní) v meste, v ktorom ste členom, je celková výška poplatkov vždy polovičná. Napríklad pre hráča bez mesta to znamená, že na poplatkoch vždy minie dvakrát viac ako hráč predávajúci vo svojom meste.
   Nezabudnite sa teda uistiť, že ste pri predaji vo vašom meste (ak je to teda vôbec výhodnejšie). Nestačí mať otvorený trh vášho mesta, treba tam byť prítomný.
 • Dĺžky aukcie
  • Čím dlhšie predávanú vec na trhu chcete ponechať, tým viac vás to bude stáť. Tento rozdiel je však pri drahších predmetoch úplne zanedbateľný.
   Pokiaľ predávate nejakú lacnejšiu vec, snažte sa odhadnúť, za ako by sa mohol nájsť kupca. Nastavovanie akurátnej dĺžky aukcie vám pomôže ušetriť zopár dolárov.

Ešte viac k poplatkom (pravdepodobne nebudete potrebovať, len pre zaujímavosť)

Poplatky za pridanie veci na trh sú zložené:
 • z obyčajne väčšej časti, ktorá závisí na najnižšej cene, ktorú si na trhu za predmet pýtate, ovplyvnenej i levelom trhu a tým, či ste vo svojom meste
 • z obyčajne menšej fixnej časti, ktorá na cene nezávisí, vyrátanej na základe dĺžky aukcie, levelu trhu a tom, či ste vo svojom meste

Vzorec:
round_up => zaokrúhlenie na najbližšie celé číslo smerom nahor
predajna_cena => nižšia z predajných cien v $, viď vyššie
svoje_mesto => pokiaľ vec predávate vo vašom meste, dosadiť 1, v cudzom meste dosadiť 2
level_trhu => číslo od 1 po 10 - level trhu mesta, kde ste pri predaji veci
dlzka_aukcie => vybratá dĺžka aukcie v dňoch
poplatkyvzorec.png

Tabuľka:
V prvej tabuľke je percento z predajnej ceny počítané pri variabilných poplatkoch - pozor, percento, teda napríklad 40% z 1000$ = 400$, atď
V druhej tabuľke je hodnota fixného poplatku v $
Výsledný poplatok je súčet týchto dvoch

poplatkytabulka.png

 

DeletedUser5708

Hosť
Trh z pohľadu kupcu

Ako nájsť a kúpiť vec na trhu?

Na vyhľadávanie vecí na trhu použite kartu Ponuky, ktorá je aktívna už pri otvorení okna trhu.

 1. Výber veci
  V rozbaľovacích ponukách vyberte typ a následne konkrétnu vec, o ktorú máte záujem.
  Pokiaľ kategória či konkrétna vec v zozname chýba, znamená to, že žiadna taká ponuka na trhu momentálne nie je.
 2. Zoradiť podľa
  Máte možnosť zoradiť výsledky vyhľadávania podľa troch kritérií:
  • Cena - ponuka s najnižšou cenou ako prvá
  • Vzdialenosť - ponuka dostupná v najbližšom meste ako prvá
   Nájsť ponuku, pre ktorú nemusíte ísť až na druhý koniec herného sveta, môže byť niekedy lepšie než nájsť lacnejšiu ponuku. Za precestovaný čas by ste totiž mohli ten peňažný rozdiel zarobiť pri práci. Pokiaľ využijete prémium, na vzdialenosť hľadieť nemusíte.
  • Dátum skončenia platnosti - ponuka končiaca najskôr ako prvá
   Ponuky, ktoré končia skôr, vám nielen umožnia získať kupovanú vec skôr, ale môžu znamenať i menej minutých peňazí. Čím kratšie totiž aukcia trvá, tým menej ponúk cudzích hráčov aukčnú cenu navýši. Pokiaľ ste rozhodnutí kúpiť vec okamžitým nákupom, nemusíte na dĺžku aukcie brať ohľad.
 3. Obrázok veci + Tlačítko hľadať
  Nad obrázkom veci, ktorej hľadanie ste nastavili, sa vám ukážu informácie o danej veci, pokiaľ nad obrázok presuniete myš.
  Stlačením hľadať sa vám ukáže zoznam vecí, ktoré sú momentálne na predaj. Ak je prázdny, znamená to, že vec už niekto stihol kúpiť dokonca v čase, keď ste používali vyhľadávanie.

V každom riadku tabuľky bude zobrazená jedna ponuka a budete môcť vidieť informácie opísané v časti Zoznam dražobných ponúk, prvý príspevok.

Ako bolo spomenuté, treba použiť tlačítko
bidnow.png
na pravo.
Zdôrazňujem, že vami zadaná ponuka musí byť vyššia ako aktuálna najvyššia ponuka. Môže sa stať, že medzi časom, keď zadávate vašu ponuku, zadá niekto iný ešte vyššiu. V tom prípade vám hra vyhodí chybovú hlášku. Nenechajte sa odradiť, znovu kliknite na tlačítko Hľadať (pre aktualizáciu ceny zobrazenou vaším prehliadačom) a prebite ho novou ponukou :). Rovnako sa môže stať, že počas zadávania vašej ponuky môže niekto ukončiť aukciu okamžitým nákupom, v takom prípade vás hra upozorní tiež. A samozrejme, nemôžete dať takú ponuku, na ktorú nemáte peniaze.

Je možné vec kúpiť i za vyššiu cenu, než si predávajúci vôbec pýta za okamžitý nákup. Preto si vždy skontrolujte, aké číslo do svojej ponuky zadávate, jedna prebytočná číslica by vám mohla spôsobiť vysoké straty.

Pokiaľ je vaša ponuka úspešná, bude vám ihneď odčítané práve také množstvo peňazí, aké ste ponúkli. Hra vás nechá vybrať, či chcete prednostne použiť peniaze v hotovosti alebo na bankovom účte. O peniaze sa nemusíte strachovať, sú na trhu v bezpečí. Pokiaľ by vás niekto prebil vyššou ponukou, budú vám ihneď vrátené.


Keď už ste pridali svoju ponuku...

Ak ste sa do kúpy zapojili cestou dražby, je nutné sledovať, či je vaša ponuka stále tou najvyššou. Pokiaľ by sa niekto o vec uchádzal vyššou sumou, príde vám oznámenie Bol si prebitý vyššou cenou!
V tomto momente vám taktiež budú naspäť pričítané peniaze, ktoré ste dali na vašu, teraz už prebitú ponuku. Čo sa týka banky, budú vám pričítané práve tak, ako ste ich na trh dali. To napríklad znamená, že ak ste štvrtinu ponuky zaplatili peniazmi na ruke a zbytok z bankového účtu, dostanete naspäť tú istú štvrtinu na ruku a tie isté tri štvrtiny do banky. Nie je teda možné si spôsobom prebitia ponuky vyberať peniaze, ani ich ukladať do banky.

Do aukcie sa však môžete kedykoľvek zapojiť znova daním ešte o trochu vyššej ponuky. Stačí opakovať predchádzajúci postup.

Kým je vaša ponuka ešte stále aktuálna, môžete ju vidieť na karte Dražobné nákupné ponuky. I tu je štruktúra zoznamu rovnaká ako je uvedené v časti Zoznam dražobných ponúk (prvý príspevok).

Vašu ponuku na kúpu veci už nie je možné stiahnuť naspäť. Peniaze sú vám vrátené iba v prípade, že vás v ponuke niekto predbehne, prípadne vec kúpi okamžite.

Tip:
Pokiaľ určite chcete kúpiť vec prostredníctvom dražby (nie okamžitým nákupom) a očakávate záujem iných hráčov, je úplne zbytočné dávať nákupné ponuky príliš skoro pred skončením dražby. Celkom postačí, ak budete aktívny minútu pred skončením a budete pridávať ponuky tak rýchlo, ako len budete stíhať. Tým sa nebudete musieť zbytočne doťahovať s iným hráčom, ktorý má o vec záujem a nebude sa navyšovať cena. Ten, kto stihne dať poslednú ponuku pred koncom dražby, vyhráva.


Výhra v dražbe

Dražbu vyhrávate vtedy, ak:
 • vypršala platnosť aukcie a vaša ponuka bola najvyššia
 • vec ste získali okamžitým nákupom

Teraz je treba si danú vec vyzdvihnúť. S vyzdvihnutím sa netreba ponáhľať, vaša vec či peniaze tam budú uschované neobmedzene dlhú dobu. Vyzdvihnutie vykonáte skoro tak isto ako pri predaji:

Na karte Dražobné nákupné ponuky si v zozname nájdite danú ponuku. V stĺpci s dĺžkou ponuky bude teraz informácia o tom, že bola vec predaná.
Často bude vec predaná v inom meste a vyzdvihnúť je ju treba práve tam, tu máte na výber dve možnosti.
 • Ísť tam
  Kliknite na čas zobrazený v stĺpci Vzdialenosť, čím sa vám otvorí profil cieľového mesta, využite napríklad smerovník.
 • energy_premium_toggle.png
  Použiť prémium
  Za 10 zlatých nuggetov môže byť vaša vec ihneď doručená priamo k vám a nie je nutné nikam cestovať. Poplatok je fixný a nezáleží na vzdialenosti. V prípade, že ste kúpili vec predávanú až na druhom konci herného sveta, vám toto prémium ušetrí mnoho času.
Keď už ste v meste prítomní, alebo chcete použiť prémium, kliknite v riadku s vašou ponukou na tlačítko
fetch.png
.
Vec bude po tomto kroku pridaná do vášho inventára.


 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore