Dôležité Všeobecné pravidlá k súťažiam

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

Linteo

EX CM
Milí hráči,

tuto si môžete prečítať o všeobecných pravidlách, ktoré platia pre všetky súťaže, ktoré sú organizované The West tímom.

 • Hráč súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže tak, že sa do nej priamo zapojí, napr. napíše príspevok v určenej súťažnej sekcii, vloží súťažný obrázok a podobne.
 • Výtvory musia byť vaše vlastné, pôvodná tvorba.
 • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek celú súťaž, či jej časť, upraviť, pozmeniť alebo zrušiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Nepoužívajte obsah, na ktorý má niekto autorské práva.
 • Svojim zapojením sa do súťaže súhlasíte, že vaše výtvory môžu byť použité pre účely InnoGames, napr. ich uverejníme na našej facebookovej stránke, pošleme do hry oznam o vašom výtvore a podobne.
 • Každý hráč môže do súťaže vložiť iba jeden súťažný príspevok, resp. mať jednu účasť s jednou hernou postavou, alebo s jedným herným účtom, ak nie je uvedené v zadaní súťaže inak.
 • Odmeny zo súťaží sú nenárokovateľné.
 • Odmeny zo súťaží sú neprenositeľné na iný účet, viažu sa výhradne na účet, s ktorým má hráč účasť v súťaži.
 • Ak sa odmeny nedajú priradiť k účtu, napr. z dôvodu neexistujúceho účtu v hernom svete, tak prepadnú.
 • Do súťaží sa nemôže zapojiť hráč, ktorý má na fóre zablokovaný účet (napr. cez svoj ďalší účet alebo účet svojho kamaráta).
 • Ak nie je v zadaní uvedené inak, do súťaží sa môžu zapájať aj členovia The West Tímu, avšak je to vždy bez nároku na výhru alebo umiestnenie.
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore