Nová verzia Verzia 2.163

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

Crony

Člen tímu
Vylepšovanie starých predmetov
Pokračujeme vo vylepšovaní staršieho oblečenia.

Ikona​
Názov​
Nový bonus​
Žltý plášť​
 • +0.54 Presnosť (na úroveň)
 • +0.55 Strieľanie (na úroveň)
 • +0.54 Vystupovanie (na úroveň)
Modrý plášť​
 • +0,54 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,54 Presnosť (na úroveň)
 • +0,55 Strieľanie (na úroveň)
Červený plášť​
 • +0,54 Reflexy (na úroveň)
 • +0,54 Presnosť (na úroveň)
 • +0,55 Strieľanie (na úroveň)
Bill Bowenov plášť​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,42 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,42 Reflexy (na úroveň)
 • +0,48 Strieľanie (na úroveň)
Šedá dobrodruhova bunda​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,51 Sila úderu (na úroveň)
Žltá dobrodruhova bunda​
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,55 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,36 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,36 Presnosť (na úroveň)
Modrá dobrodruhova bunda​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,55 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,36 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,36 Reflexy (na úroveň)
Zelená dobrodruhova bunda​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,55 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,36 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,36 Taktika (na úroveň)
Hnedá dobrodruhova bunda​
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,51 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
 • +0,54 Obchodovanie (na úroveň)
Čierna dobrodruhova bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,54 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,54 Opravovanie (na úroveň)
Drahá dobrodruhova bunda​
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Stavanie (na úroveň)
 • +0,55 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,51 Plávanie (na úroveň)
John Grizzly Adamsova dobrodruhova bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,55 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,54 Plávanie (na úroveň)
 • +0,39 Opravovanie (na úroveň)
Šedá vojenská uniforma​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,42 Plávanie (na úroveň)
 • +0,42 Taktika (na úroveň)
Žltá vojenská uniforma​
 • +0,01 Sila (na úroveň)
 • +0,01 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,01 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,44 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,48 Vodcovstvo (na úroveň)
 • +0,55 Taktika (na úroveň)
Modrá vojenská uniforma​
 • +0,01 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,01 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,01 Charizma (na úroveň)
 • +0,44 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,48 Opravovanie (na úroveň)
 • +0,55 Taktika (na úroveň)
Zelená vojenská uniforma​
 • +0,01 Sila (na úroveň)
 • +0,01 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,01 Charizma (na úroveň)
 • +0,44 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,48 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,55 Taktika (na úroveň)
Hnedá vojenská uniforma​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,54 Taktika (na úroveň)
Čierna vojenská uniforma​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,01 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,01 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,01 Charizma (na úroveň)
 • +0,55 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,46 Taktika (na úroveň)
 • +0,54 Znalosť zvierat (na úroveň)
Drahá vojenská uniforma​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,51 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,48 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,48 Plávanie (na úroveň)
 • +0,54 Nástraha pascí (na úroveň)
Cathay Williamova vojenská uniforma​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,56 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,56 Presnosť (na úroveň)
 • +0,56 Opravovanie (na úroveň)
 • +0,56 Obchodovanie (na úroveň)
Šedé konfederačné šaty​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,39 Stavanie (na úroveň)
 • +0,39 <Unknown translation for 'Stamina (na úroveň)'> (per level)
 • +0,39 Plávanie (na úroveň)
 • +0,51 Vodcovstvo (na úroveň)
Žlté konfederačné šaty​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,48 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,54 Vodcovstvo (na úroveň)
 • +0,55 Znalosť zvierat (na úroveň)
 • +0,51 Vystupovanie (na úroveň)
Modré konfederačné šaty​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,41 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,55 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,54 Opravovanie (na úroveň)
Zelené konfederačné šaty​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Stavanie (na úroveň)
 • +0,51 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,54 Plávanie (na úroveň)
 • +0,54 Vystupovanie (na úroveň)
Hnedé konfederačné šaty​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,48 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,42 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,54 Presnosť (na úroveň)
 • +0,54 Znalosť zvierat (na úroveň)
Čierne konfederačné šaty​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,42 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,44 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
 • +0,54 Opravovanie (na úroveň)
Drahé konfederačné šaty​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,42 Body zdravia (na úroveň)
 • +0,38 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,54 Vodcovstvo (na úroveň)
Robert E. Leeho konfederačné šaty​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Presnosť (na úroveň)
 • +0,55 Strieľanie (na úroveň)
 • +0,54 Vystupovanie (na úroveň)
Šedá indiánska kožená bunda​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,38 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,54 Plávanie (na úroveň)
 • +0,38 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,54 Znalosť zvierat (na úroveň)
Žltá indiánska kožená bunda​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,57 Stavanie (na úroveň)
 • +0,38 Plávanie (na úroveň)
 • +0,54 Vodcovstvo (na úroveň)
Modrá indiánska kožená bunda​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,54 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
 • +0,54 Obchodovanie (na úroveň)
 • +0,54 Znalosť zvierat (na úroveň)
Zelená indiánska kožená bunda​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,54 Opravovanie (na úroveň)
 • +0,38 Znalosť zvierat (na úroveň)
 • +0,54 Vystupovanie (na úroveň)
Hnedá indiánska kožená bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,38 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,54 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,38 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,54 Vytrvalosť (na úroveň)
Čierna indiánska kožená bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,38 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,54 Presnosť (na úroveň)
 • +0,38 Vodcovstvo (na úroveň)
 • +0,38 Obchodovanie (na úroveň)
Drahá indiánska kožená bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Stavanie (na úroveň)
 • +0,54 Body zdravia (na úroveň)
 • +0,54 Plávanie (na úroveň)
 • +0,38 Vystupovanie (na úroveň)
Sitting Bullova indiánska kožená bunda​
 • +0,03 Sila (na úroveň)
 • +0,03 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,03 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,03 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,38 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,38 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,38 Opravovanie (na úroveň)
Šedá zateplená bunda​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,46 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,46 Reflexy (na úroveň)
 • +0,44 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
 • +0,54 Znalosť zvierat (na úroveň)
Žltá zateplená bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,54 Vodcovstvo (na úroveň)
 • +0,54 Obchodovanie (na úroveň)
Modrá zateplená bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,54 Presnosť (na úroveň)
 • +0,38 Strieľanie (na úroveň)
 • +0,42 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
Zelená zateplená bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Stavanie (na úroveň)
 • +0,54 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,54 Vystupovanie (na úroveň)
Hnedá zateplená bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Body zdravia (na úroveň)
 • +0,54 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,54 Opravovanie (na úroveň)
 • +0,39 Taktika (na úroveň)
Čierna zateplená bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,54 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,54 Plávanie (na úroveň)
Drahá zateplená bunda​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,03 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,03 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,03 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,54 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,54 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
 • +0,54 Obchodovanie (na úroveň)
Jim Bakerova zateplená bunda​
 • +0,03 Sila (na úroveň)
 • +0,03 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,03 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,03 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,54 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,54 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,54 Presnosť (na úroveň)
Šedý jelenicový kabát​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Stavanie (na úroveň)
 • +0,55 Reflexy (na úroveň)
 • +0,54 Vodcovstvo (na úroveň)
Žltý jelenicový kabát​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Body zdravia (na úroveň)
 • +0,55 Strieľanie (na úroveň)
 • +0,55 Vystupovanie (na úroveň)
Modrý jelenicový kabát​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,57 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,34 Reflexy (na úroveň)
 • +0,54 Opravovanie (na úroveň)
 • +0,32 Vystupovanie (na úroveň)
Zelený jelenicový kabát​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,57 Plávanie (na úroveň)
 • +0,38 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
 • +0,38 Taktika (na úroveň)
Hnedý jelenicový kabát​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,57 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,34 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,38 Strieľanie (na úroveň)
 • +0,38 Obchodovanie (na úroveň)
Čierny jelenicový kabát​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,38 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,38 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,34 Opravovanie (na úroveň)
 • +0,57 Znalosť zvierat (na úroveň)
Drahý jelenicový kabát​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,03 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,57 Body zdravia (na úroveň)
 • +0,34 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,34 Presnosť (na úroveň)
 • +0,57 Vodcovstvo (na úroveň)
John Astorov jelenicový kabát​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,03 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,56 Stavanie (na úroveň)
 • +0,56 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,48 Jazda na koni (na úroveň)Časť avatara - Mexické pončo
Túto časť avatara nebolo možné použiť.

Generátor avatarov
Pri generovaní náhodného avatara mohol vzniknúť avatar, ktorému chýbali niektoré prvky.


Aktualizácia hry je naplánovaná na utorok, 23. novembra.
Ako vždy, obsah aktualizácie, ako aj dátum, je len orientačný a môže sa kedykoľvek zmeniť.

Vaše postrehy, komentáre či kritiku k novej verzii, môžete napísať do tejto témy: Diskusia o nadchádzajúcich updatoch

Ďakujeme Vám za vašu podporu a prajeme Vám príjemnú zábavu!
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.