Nová verzia Verzia 2.165

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

Crony

Člen tímu
new_changelog_2_165.pngNovinky.png

Vylepšovanie starých predmetov
Pokračujeme vo vylepšovaní starších nohavíc.

Ikona​
Názov​
Nový bonus​
dungarees_grey.png
Sivé montérky​
 • +0,01 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,42 Nástraha pascí (na úroveň)
dungarees_yellow.png
Žlté montérky​
 • +0,42 Reflexy (na úroveň)
 • +0,38 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
 • +0,39 Opravovanie (na úroveň)
dungarees_blue.png
Modré montérky​
 • +0,39 Stavanie (na úroveň)
 • +0,36 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,42 Jazda na koni (na úroveň)
dungarees_green.png
Zelené montérky​
 • +0,39 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,39 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,42 Plávanie (na úroveň)
dungarees_brown.png
Hnedé montérky​
 • +0,01 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,42 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,42 Strieľanie (na úroveň)
dungarees_black.png
Čierne montérky​
 • +0,42 Vodcovstvo (na úroveň)
 • +0,38 Taktika (na úroveň)
 • +0,42 Obchodovanie (na úroveň)
dungarees_p1.png
Drahé montérky​
 • +0,01 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,42 Znalosť zvierat (na úroveň)
 • +0,42 Vystupovanie (na úroveň)
dungarees_fine.png
Montérky Boba Staviteľa​
 • +0,01 Sila (na úroveň)
 • +0,46 Stavanie (na úroveň)
 • +0,46 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,46 Vytrvalosť (na úroveň)
fine_grey.png
Sivé ľanové nohavice​
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,39 Vodcovstvo (na úroveň)
 • +0,38 Obchodovanie (na úroveň)
fine_yellow.png
Žlté ľanové nohavice​
 • +0,38 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,32 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,51 Znalosť zvierat (na úroveň)
fine_blue.png
Modré ľanové nohavice​
 • +0,42 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,42 Plávanie (na úroveň)
 • +0,32 Opravovanie (na úroveň)
fine_green.png
Zelené ľanové nohavice​
 • +0,46 Taktika (na úroveň)
 • +0,46 Vystupovanie (na úroveň)
fine_brown.png
Hnedé ľanové nohavice​
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,01 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,51 Reflexy (na úroveň)
fine_p1.png
Drahé ľanové nohavice​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,01 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,39 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,42 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,39 Strieľanie (na úroveň)
 • +0,39 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
fine_fine.png
Ľanové nohavice Williama Mastersona​
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,48 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,48 Nástraha pascí (na úroveň)
breeches_grey.png
Sivé tepláky​
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,42 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,32 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
breeches_yellow.png
Žlté tepláky​
 • +0,01 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,01 Charizma (na úroveň)
 • +0,46 Opravovanie (na úroveň)
 • +0,39 Vodcovstvo (na úroveň)
breeches_blue.png
Modré tepláky​
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,39 Taktika (na úroveň)
 • +0,39 Obchodovanie (na úroveň)
 • +0,36 Vystupovanie (na úroveň)
breeches_green.png
Zelené tepláky​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,01 Charizma (na úroveň)
 • +0,39 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,30 Húževnatosť (na úroveň)
 • +0,39 Vytrvalosť (na úroveň)
breeches_brown.png
Hnedé tepláky​
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,01 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,38 Strieľanie (na úroveň)
 • +0,30 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
 • +0,42 Opravovanie (na úroveň)
breeches_p1.png
Drahé tepláky​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,42 Stavanie (na úroveň)
 • +0,42 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,42 Znalosť zvierat (na úroveň)
breeches_fine.png
Harmonikove tepláky​
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,01 Charizma (na úroveň)
 • +0,38 Body zdravia (na úroveň)
 • +0,48 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,38 Presnosť (na úroveň)
 • +0,42 Strieľanie (na úroveň)
indian_grey.png
Sivé indiánske nohavice​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,42 Stavanie (na úroveň)
 • +0,28 Húževnatosť (na úroveň)
indian_yellow.png
Žlté indiánske nohavice​
 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,42 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,42 Vytrvalosť (na úroveň)
indian_blue.png
Modré indiánske nohavice​
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,39 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,42 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
 • +0,39 Opravovanie (na úroveň)
indian_green.png
Zelené indiánske nohavice​
 • +0,39 Reflexy (na úroveň)
 • +0,39 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,54 Plávanie (na úroveň)
indian_black.png
Čierne indiánske nohavice​
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,42 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,42 Taktika (na úroveň)
 • +0,38 Znalosť zvierat (na úroveň)
indian_p1.png
Drahé indiánske nohavice​
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,46 Vodcovstvo (na úroveň)
 • +0,42 Obchodovanie (na úroveň)
 • +0,46 Vystupovanie (na úroveň)
indian_fine.png
Sacajaweaine indiánske nohavice​
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,48 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,48 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,48 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,48 Znalosť zvierat (na úroveň)
chapsrough_grey.png
Sivé nohavice s chráničmi​
 • +0,01 Sila (na úroveň)
 • +0,42 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,42 Húževnatosť (na úroveň)
chapsrough_yellow.png
Žlté nohavice s chráničmi​
 • +0,42 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,48 Body zdravia (na úroveň)
 • +0,42 Presnosť (na úroveň)
chapsrough_blue.png
Modré nohavice s chráničmi​
 • +0,46 Stavanie (na úroveň)
 • +0,42 Vytrvalosť (na úroveň)
 • +0,46 Opravovanie (na úroveň)
chapsrough_green.png
Zelené nohavice s chráničmi​
 • +0,02 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,42 Nástraha pascí (na úroveň)
 • +0,42 Znalosť zvierat (na úroveň)
chapsrough_brown.png
Hnedé nohavice s chráničmi​
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,42 Jazda na koni (na úroveň)
 • +0,42 Skrývanie (na úroveň)
 • +0,42 Zručnosť v prstoch (na úroveň)
chapsrough_black.png
Čierne nohavice s chráničmi​
 • +0,02 Charizma (na úroveň)
 • +0,42 Strieľanie (na úroveň)
 • +0,42 Obchodovanie (na úroveň)
 • +0,42 Vystupovanie (na úroveň)
chapsrough_p1.png
Drahé nohavice s chráničmi​
 • +0,026 Sila (na úroveň)
 • +0,41 Reflexy (na úroveň)
 • +0,41 Plávanie (na úroveň)
 • +0,46 Vodcovstvo (na úroveň)
 • +0,46 Taktika (na úroveň)
chapsrough_fine.png
Nohavice Billyho Kida s chráničmi​
 • +0,026 Zručnosť (na úroveň)
 • +0,026 Charizma (na úroveň)
 • +0,54 Body zdravia (na úroveň)
 • +0,54 Uhýbanie (na úroveň)


Malachitová súprava

Malachitové predmety majú odteraz aj bonus súpravy. Set bude rozšírený o ďalšie predmety a bonusy po ďalších medzinárodných podujatiach.

item_51360.png
item_51240.png
item_52496.png


 • +0,02 Sila (na úroveň)
 • +0,02 Pohyblivosť (na úroveň)
 • +0,01 Charizma (na úroveň)
 • +0,3 Sila úderu (na úroveň)
 • +0,3 Body zdravia (na úroveň)
 • +0,1 Uhýbanie (na úroveň)
 • +0,1 Strieľanie (na úroveň)
 • +0,1 Vodcovstvo (na úroveň)
 • +2 Multiplayer útok


Zhrnutie.png

Aktualizácia hry je naplánovaná na utorok, 21. decembra.
Ako vždy, obsah aktualizácie, ako aj dátum, je len orientačný a môže sa kedykoľvek zmeniť.

Vaše postrehy, komentáre či kritiku k novej verzii, môžete napísať do tejto témy: Diskusia o nadchádzajúcich updatoch

Ďakujeme Vám za vašu podporu a prajeme Vám príjemnú zábavu!
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore