Zbytečné zvyšování cen bojů o pevnost

Na boj som sa prihlásil dostatočne vpred a som hráč čo počúva na boji velenie, čiže nemať zradcu "len za to, že ma niekto nemá rád" mi zabránilo počúvnuť rozkaz ísť dole z vlajky (ak nejaký bol) lebo som ho nevidel.... vždy ste brali pevnosti cez vlajku, bez ohladu na to, či to bola pevnosť psychiatrie (mimo dve velke pevnosti) zrazu vám to vadí, lebo som to ja ....
ahoj Si hráč čo počúva na boji velenie ale rozkaz ísť dole z vlajky si nepočúvol. Čo????????
Hra o pevnosť je o tíme, kde by malo byť jasné, kto boj vedie. Áno v minulosti bola taktika vlajka ale hra sa vyvíja.