1. Októberfest 2019

  Vydajte sa na výlet do Bavorska a vychutnajte si veľa chutných nemeckých klobások, dobrého pitia a pekných tanečníc!
  Viac informácií si môžete prečítať tuto!
  Zatvoriť oznámenie

Dôležité Pravidlá fóra

Téma v 'Rôzne informácie' založená od Linteo, 30. Aug 2016.

Zdieľať túto stránku

Stav témy:
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
 1. Linteo

  Linteo

  Pridal(a) sa:
  28. Nov 2008
  Príspevky:
  5.423
  Obdržané páči sa:
  457
  Pravidlá fóra
  §1 Všeobecné ustanovenia


  • Každý užívateľ fóra je povinný si osvojiť a v plnej miere dodržiavať všetky pravidlá nachádzajúce sa v nasledujúcich odsekoch.
  • Každý užívateľ fóra je povinný dbať a rešpektovať rozhodnutia, ktoré stanovia administrátor hry či správcovia fóra (ďalej len moderátori)
  • Moderátor má právo za akékoľvek porušenie pravidiel fóra udeliť užívateľovi trest, podľa závažnosti previnenia. Mieru previnenia moderátor posúdi podľa normy, ktorá je stanovená v interných pravidlách
  • Iba moderátor má právo určiť, či sa jednalo alebo nejednalo o porušenie pravidiel.
  • Prosím, dávajte pozor aj na to, že niektoré pod-fóra majú svoje ďalšie doplňujúce pravidlá, ktoré je potrebné vedieť, ak sa do danej sekcie zapájate.
  • V prípade akéhokoľvek sporu s moderátorom, sa obráťte na hlavného moderátora, v prípade sporu s hlavným moderátorom sa obráťte na administrátora hry pomocou ticket systému.

  §2 Komunikácia

  • Povolené jazyky na fóre sú slovenčina a čeština, prípadne angličtina pre menšinové skupiny hráčov. Prosím obmedzte používanie iných jazykov na krátke citácie, frázy.
  • Je prísne zakázané používať kdekoľvek na fóre či v súkromných správach urážky voči iným hráčom.
  • Urážky, vulgarizmy či provokácie voči členom TW Tímu môžu byť potrestané okamžitým trvalým blokovaním na fóre. Témy a príspevky vytvorené za účelom vyvolania nejakého osobného konfliktu s členom TW Tímu, témy založené na vytvorenie alebo prehĺbenie herných problémov, budú vymazané a ich autor potrestaný. Vo veľmi výnimočných prípadoch, obzvlášť pri hrubých urážkach, môže tento trest zasiahnuť aj do hry.
  • Je zakázané prezentovať na fóre extrémistické hnutia, pornografiu, politické či náboženské názory alebo propagáciu, rasizmus či čokoľvek iné, čo by moderátori určili za nevhodné.

  §3 Profil hráča

  • Je zakázané používať prezývku, ktorá je vulgárna, nevhodná alebo ktorá napodobňuje prezývku členov TW Teamu, takisto je zakázané vystupovať v ich mene.
  • Je zakázané vo svojom profile (bydlisko, koníčky atď.) písať vulgarizmy či iným spôsobom nevhodné slová.
  • Je zakázané vymáhať heslo pre účet na fórum, alebo aj herné heslo od iného užívateľa.

  §4 Podpis

  • Podpis hráča nesmie byť urážlivý či iným spôsobom nevhodný. Pre podpis platia ďalšie pravidlá, ktoré nájdete v tejto téme: Pravidlá pre tvorbu podpisov
  • Akákoľvek reklama v podpise na iné hry, ktoré nie sú od spoločnosti Innogames GmbH, prípadne reklama na iné stránky, ktoré sa netýkajú hry, je zakázaná.
  • Dbajte na to, aby Váš obrázok v podpise nebol príliš veľký. O tom, či je, alebo nie je príliš veľký v prípade sporu, rozhodne moderátor.

  §5 Vytvorenie témy


  • Téma musí byť vytvorená v príslušnej sekcii. (ak sa jedná o otázku, vytvorte tému v sekcii otázky, ak sa jedná o nejaký nápad ako vylepšiť hru, vytvorte tému v sekcii ideje atď. atď.)
  • Dodržujte správne pomenovanie jednotlivých tém, uľahčí to prípadné hľadanie tém na fóre.
  • Vyhýbajte sa všeobecným názvom tém (napr. názvy - Otázka, Pomoc, prečo to nejde, ???, apod.)
  • Predtým, ako vytvoríte tému s určitým obsahom (s otázkou, nápadom aj.), použite funkciu hľadať, ktorá sa nachádza vo vašej hlavnej lište a overte si, že či sa daná téma už neriešila či nezodpovedala. Zabránite tak zbytočnému vytváraniu opakovaných tém.

  §6 Vloženie príspevku

  • Ak vkladáte príspevok na fórum, musí sa týkať sekcie, do ktorej daný príspevok vkladáte.
  • Je zakázané vkladať viac príspevkov za sebou, pokiaľ si to daná situácia nevyžaduje. Ak vložíte dva či viac príspevkov za sebou, spojte ich dokopy pomocou funkcie [​IMG].

  §7 Spamovanie – nežiadúce príspevky

  • Nie je dovolené fórum zbytočne zaťažovať správami, ktoré sú klasifikované ako spam (Správy typu - Hmmm, lol, no čo, atď. atď.)
  • O tom čo je klasifikované ako spam, rozhodujú moderátori.

  §8 Vkladanie obrázku do príspevkov

  • Je dovolené vložiť obrázok max. rozmerov 640 x 180 pixelov, pokiaľ chcete vložiť väčší obrázok, môžete tak spraviť pomocou bb kódu "spoiler", a tam schovať váš obrázok, prípadne formou odkazu, ktorý odkáže na stránku s daným obsahom.
  • Je prísne zakázané vkladať obrázky, ktoré sú v rozpore s pravidlami fóra (pornografia, extrémistické apod.).

  §9 Porušenie pravidiel hry a herná podpora

  • Pre nahlásenie porušenia pravidiel v hre, prosím nepoužívajte toto fórum, ale ticket systém -> herná podpora. Akékoľvek témy ohľadom protestov proti blokovaniu, či rozoberanie činnosti TW Tímu sú na tomto fóre zakázané a budú zmazané. Nie je dovolené zverejňovať na fóre komunikáciu s hernou podporou.

  §10 Reklama


  • Témy, príspevky vytvorené na reklamu, propagovanie inej internetovej stránky, bez spojenia ku "The West" su zakázané, užívateľ fóra bude potrestaný.
  • Používanie tzv. zlodejských odkazov k iným hrám v podpisoch, je nežiadúce, odkazy budú odstránené, užívateľ fóra bude pri opakovaných pokusov potrestaný zablokovaním prístupu na fórum. Diskusia ohľadom iných obyčajných off-line hier je povolená.

  §11 Správanie


  • Správajte sa k ostatným užívateľom fóra s rešpektom a správajte sa slušne.
  • Nezabúdajte, že na fóre sú ľudia rôzneho veku a s rozličným poznaním herného “know how“. Preto zostaňte trpezlivý, ak sa vám niektoré otázky zdajú hlúpe alebo detské, nie každý vie o hre hneď všetko.
  • Osobné urážanie sa hráčov nie je povolené nikde na fóre, ani v inom súkromnom formáte /Súkromné správy/.
  • Vyhrážky a vydieranie sa smú použiť len v spojitosti s hrou.

  §12 Autorské práva


  • Nepoužívajte vo Vašich príspevkoch žiaden materiál, na ktorý má niekto iný autorské práva, bez jeho súhlasu.
  • Je zakázané využívať avatary iných užívateľov fóra, bez ich súhlasu.

  §13 Tresty a blokovanie

  • V prípade menej závažného porušenia pravidiel fóra, bude hráč napomenutý správou či formou žltej karty. V prípade, že sa bude jednať o opakovaný menší priestupok či hrubšie porušenie pravidiel, bude hráčovi udelená červená karta. V prípade, že sa bude jednať o neuposlúchnutie upozornenia moderátora či o hrubé porušení pravidiel fóra, je možné pristúpiť k zablokovaniu užívateľovho účtu na dobu určitú alebo bude užívateľ vylúčený z fóra trvalo (tzv. trvalý BAN).
  • V prípade zablokovaného účtu má užívateľ zakázané prihlasovať sa na fórum cez iný účet či vkladať príspevky na fórum cez účet iného užívateľa.

  §14 Zmazané témy, príspevky

  • Ak ste si všimli, že Váš príspevok alebo téma bola odstránená, stalo sa tak z dobrých dôvodov. Prosím neprepisujte alebo nezakladajte znovu, odstránené témy, príspevky. To platí aj pre uzamknuté témy.

  §15 Zmena pravidiel


  • TW Tím si vyhradzuje právo zmeniť v budúcnosti tieto pravidlá aj bez predchádzajúceho upozornenia.
   
Stav témy:
Uzavreté pre ďalšie odpovede.